Du er her

Tidsskriftsarkiv

Årgang (nummer) Forfatter Tittelsorter i synkende rekkefølge PDF
2018 - 2-3 NTM Nr. 2-3, 2018 Hele heftet NTM Nr. 2-3, 2018 Hele heftet PDF
2008 - Kristin Norseth "...en i aandelig og legemelig Henseende reddende Gjerning..." Tre perspektiver på norsk lepraarbeid på Madagaskar i det 19.århundre. (abstract) PDF
1965 - O.G.Myklebust "Addis Abeba 1965"- viktige vedtak PDF
1998 - Nils Dybdal-Holthe "Alfsens misjonsarbeid". Et egenartet kapitel i nyere norsk misjonshistorie (abstract) PDF
2000 - Axel Lundholm Saxe "Ånden fra Alumdanga": Nytt lys på den muntlige overenskomsten fra 1866 mellom baptistmisjonæren E. C. Johnson og de lutherske frimisjonærene L.O.Skrefsrud og H.P. Børresen (abstract) PDF
2002 - Rolf Kjøde "Brennende hjerter eller misjonerende menigheter? ". En kommentar til Harald Hegstad og Tore Laugeruds KIFO-rapport 2002 (abstract) PDF
1981 - Ella-Marie Follesøe "Bønnekvinnebevegelsen" i Den Evangelisk Lutherske Kirke i Sør-Afrika PDF
2001 - Lausanne Comitee for World Evangelization "Deliver Us from Evil": Lausanne Comitee for World Evangelization Consultation Statement, Nairobi, August 2000 PDF
1991 - Knut T. Gundersen "Den første menneskerettighet" i Afrika (abstract) PDF
1985 - Gunvor Lande "Den norske misjonærkona i Japan": Ei intervju-undersøking og ein rapport PDF
1985 - Gunvor Lande "Den norske misjonærkona i Japan": Ei intervju-undersøking og ein rapport PDF
1995 - Tore Laugerud "Det nye religiøse høyre og misjonen". NIME's studidedager og årsmøte i Uppsala 1995 (abstract) PDF
1990 - Øivind Østang "Det var vel et slags kall": Minnestreif om journalist Odd Kvaal Pedersen PDF
1993 - Tore Laugerud "Ditt ansikt søker jeg": Kommentar til en grensesprengende bok av Notto R. Thelle PDF
1983 - Olav Guttorm Myklebust "En Kirkens Sag": Det norske Misjonsselskaps første forskrifter for sine utsendinger PDF
2013 - Egil Sjaastad "En kurs å følge". En undersøkelse av Carl Fr. Wisløffs rolle i norsk misjonsteologisk debatt slik den særlig kom til uttrykk under misjonskonferansene for ungdom på Fjellhaug i 1969, 1972, 1974. (abstract) PDF
2012 - Jon-Geir Dittmann "Er jeg en forfulgt kristen, eller sier andre at jeg er det?" Om kristnes selvforståelse som forfulgt i land med redusert trosfrihet (abstract) PDF
2002 - Oskar Skarsaune "Et lys til åpenbaring for folkeslagene og til ære for ditt folk Israel": misjonsperspektivet i Lukas-skriftene (abstract) PDF
1984 - Earl H. Lohne "Examensuveiret i Norge 1868": Lars Dahles første trykte arbeide PDF
2009 - Hans Aage Gravaas "Forstår du det du leser"? Missiologiske utfordringer i etiopisk kulturkontekst (abstract) PDF

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer