Du er her

Tiden som missionsteologisk problem – lineær eller cyklisk?

Forfatter: 
Carsten Elmelund Petersen

Resumé

I en del afrikansk teologi og særligt befrielsesteologien søges efter en rehabilitering af den traditionelle afrikanske religiøsitet. John Mbiti var den som etablerede forskningen angående denne religiøsitet. Mbiti betragter afrikansk religion som en forberedelse for kristendommen. Et af problemerne, som melder sig i dette felt, er den afgørende forskel i tidsopfattelsen. Bibelsk tid er i udgangspunktet lineær. Klassisk afrikansk tidsopfattelse er ikke opdelt i fortid, nutid og fremtid. Den er derimod cyklisk og delt i lang fortid, ”Zamani”, og udstrakt nutid, ”Sasa”. Artiklen drøfter en del af debatten om dette problem. Det kritiske punkt er den bibelske fremtid, eskatologien, der er en stor udfordring for formidlingen af det kristne budskab i Afrika. Særligt fokuseres på Werner Wieneckes bidrag til denne diskussion.

English Summary

Some African theologians search for a rehabilitation of the original African religion. John Mbiti established the research regarding this traditional African religion. He considers traditional African religion as a preparation for Christianity for Africans. But a problem appears in this context since there is a crucial difference in the perception of time. Biblical time is basically linear. In the classical African concept of time there is no division between past, present and future. Time is cyclic but one distinguishes between the long past, ”Zamani”, and extended present, ”Sasa”. The article discusses part of the debate on this subject, where the critical point is the biblical future, the eschatology, which is a major challenge for a contemporary African theology. The article dwells especially on Werner Wienecke’s contribution to this discussion.

Utgivelsesår: 
2015
Side: 
21-37

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer