Du er her

Folkekirke, mission og pluralistisk samfund

Forfatter: 
Jeppe Bach Nikolajsen

English Abstract:
This article deals with the missional self-understanding of the so-called Danish folk church (the Evangelical Lutheran Church in Denmark). It argues that especially two important factors have hindered such a self-understanding: first, the church adherer to the Lutheran tradition, which for centuries had a weak emphasis on mission; and second, that the Danish folk church in centuries was a state church, which encompassed all citizens of the nation, and mission was therefore not a pressing issue for the church. Then, the article argues by referring to several theological statements and initiatives in the church that a new missional self-understanding seems to evolve these years. The article argues that the church seems to be adjusting to a new pluralistic societal situation, and the new missional self-understanding can be understood in light of this.

Dansk resumé:
Denne artikel tematiserer den danske folkekirkes missionale selvforståelse. Den argumenterer for, at to væsentlige forhold har hæmmet en sådan selvforståelse. For det første er folkekirken en del af den lutherske tradition, som ofte har haft en svag betoning af mission, og for det andet var den danske folkekirke i århundreder en statskirke, som rummede stort set hele den danske befolkning, hvorfor mission ikke var et presserende anliggende for kirken. Dernæst påviser artiklen ved henvisning til teologiske udsagn og kirkelige initiativer, at en ny missional selvforståelse vinder frem i disse år. Artiklen tegner et billede af en kirke, som synes at være i færd med at indstille sig på at være en del af et i stigende grad pluralistisk samfund, og at en ny fremspirende missional selvforståelse kan forstås i lyset af dette.

Søkeord/Keywords: missional kirke – mission – ekklesiologi – luthersk teologi – pluralisme/Missional church – mission – ecclesiology – Lutheran theology – pluralism

 

Utgivelsesår: 
2019
Nummer: 
1
Side: 
23-33

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer