Du er her

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

SISTE NUMMER

ÅRGANG 73, NUMMER 1, 2019
Tema: En misjonal og mangfoldig folkekirke. Endringer i kirkelandskapet i de nordiske landene

INNHOLD

Kristin Norseth: Leder (PDF)

Erling Birkedal: Leder: En misjonal og mangfoldig folkekirke. (PDF)

Erling Birkedal og Turid Skorpe Lannem: Kirkelandskapet i Norge i endring - utfordringer til Den norske kirke. (For English Abstract + artikkel i PDF)

Jeppe Bach Nikolajsen: Folkekirke, mission og pluralistisk samfund. (For English Abstract + artikkel i PDF)

Klas Lundström: Nyplanteringsarbete i EFS och betydelsen av legitimitet och strukturellt stöd. (For English Abstract + artikkel i PDF)

Sixten Ekstrand: Alternativa församlingar i Finland och deras relation till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. (For English Abstract + artikkel i PDF)

Knut Tveitereid: Danske og/eller engelske tilstander? Handlingsalternativer for utviklingen av nye typer menigheter i Den norske kirke. (For English Abstract + artikkel i PDF)

Til minne om
Knud Jørgensen (1942-2018),  av Hans Aage Gravaas(PDF)


Årgang 72, Nummer 4, 2018

Kristin Norseth: Leder (PDF)

Levi Eidhamar: Malaysias kristne i spenningsfeltet mellom religionsfrihet og offentlige restriksjoner (For English Abstract + artikkel i PDF))

René Sølvsten Nissen: Fra vækkelse til karismatisk fornyelse - et studie af karismatiseringen af den østafrikanske vækkelse i Tanzania (For English Abstract + artikkel i PDF)

Hallgeir Skretting: Film og barmhjertighet(For English Abstract + artikkel i PDF)

Knut Kåre Kirkholm: Misjonal hermeneutikk (For English Abstract + artikkel i PDF)

Robert Lilleaasen og Ingebjørg Nandrup:  Opplevelse, dannelse og misjonspraksis - korttidsmisjon fra Norge (For English Abstract + artikkel i PDF)

Bokmeldinger:
Global kristendom. En samtidshistorie. Anmeldt av Kristin Norseth

'Justification by Grace Alone'. Facing Confucian Self-Cultivation - The Christian Doctrine of Justification Contextualized to New Confucianism. Anmeldt av Peter Tze Ming Ng, Hong Kong

Shaping Christianity in Greater China. Indignenous Christians in Focus. Anmeldt av Knud Jørgensen


Årgang 72, Nummer 2-3, 2018 

Kristin Norseth: Leder (PDF)

Anna Rebecca Solevåg & Per Arne Krumsvik: Intro: Frelsesarmeen og misjonsvitenskapen (PDF)

Bente Strømner Gundersen: Frelsesarmeen, misjon og misjonærene  (For English Abstract + artikkel i PDF)

Ola Honningdal Grytten: Økonomisk-demografiske rammebetingelser og Frelsesarmeens gjennombrudd i Norge (For English Abstract + artikkel i PDF)

Marta Maria Espeseth: Maktkritikk i Othilie Tonnings liv og forfatterskap (For English Abstract + artikkel i PDF

Hallgeir Elstad og Per Arne Krumsvik: Frelsesarmeen og den norske kirkekampen (For English Abstract + artikkel i PDF

Gudrun Maria Lydholm: Erindringer fra Frelsesarmeens 'Utpostkrig' i Norge  (For English Abstract + artikkel i PDF

Marit Skartveit: Retreat i fengsel - et sakarament som virker?  (For English Abstract + artikkel i PDF)

Bokmeldinger ved Knud Jørgensen og Jeppe Bach Nicolaisen

Følgende publikasjoner er anmeldt i dette nummeret:

Miguel Alvarez: Integral Mission. A New Paradigm for Latin American Pentecostals. Regnum Books, 2016. Anmeldt av Knud Jørgensen

Kirk J. Franklin:  Towards Global Missional Leadership. A Journey through Leadership Paradigm Shifti n the Mission of God. Regnum Books International, 2017. Anmeldt av Knud Jørgensen.

Kenneth R. Ross, J. Kwabena Asamoah-Gyadu og Todd M. Johnson (eds.).: Christianity in Sub-Saharan Africa. Edinburgh University Press, 2017.  Anmeldt av Knud Jørgensen

Alf B. Oftestad: Kirke– Fellesskap – Omsorg. Diakoniens historie IV. Luther Forlag, 2017. Anmeldt av Knud Jørgensen.

Gerrit Noort, Kyriaki Avtzi og Stefan Paas (ed.). : Sharing Good News: Handbook on Evangelism in Europe. WCC Publications. Anmeldt av Jeppe Bach Nicolaisen.


 NR 1-2018

INNHOLD:

Arne Redse: Leder

Asle F. Jøssang: Recontextualizing faith: Towards a non-reductionistic missiology in northern Tanzania.

Ivar Vegge. Fra økonomisk «selvunderhold-ende» kirker til «ansvarlige partnerkirker»: En drøfting av pengebruk i misjonsarbeid.

Mons Gunnar Selstø: Kart og landskap, en prosess-beskrivelse av oppstarten av NLM sitt arbeid i Mali med fokus på metodevalg

Randi Hege Skjelmo og Liv Helene Willumsen: Isaac Olsens kopibok- en kilde til tidlig misjon i Finnmark

Marte Lægreid Nesse: Misjon, familie, ekteskap og rase – Anna Jakobsen Cheng og China Inland Mission

Bokmeldinger:

The Spirit Driven Church. Signs of God’s Graceful Presence. Bokmelding av Knud Jørgensen

Reformatorisk kristendom i et globalt-missionalt perspektiv. Bokmelding av Knud Jørgensen

Religion i praksis. Bokmelding av Knud Jørgensen

Hva er protestantisme? Bokmelding av Knud Jørgensen

 Global Perspectives on the Reformation: Interactions between Theology, Politics and Economics.  Bokmelding av Knud Jørgensen

 


For tidligere utgitte numre, se i arkivet (øverst til venstre).

NTM utkommer med 4 numre i året. Siden 2016 vi har gått over til Open Access format, dvs nedlastbare PDF filer. Disse er beskyttet via Creative Commons lisens CC BY-ND.

Klikk her for forfatterveiledning (pdf).

NTM publishes four issues annually. They are online via Open Access and protected by the Creative Commons license CC BY-ND.

 

 

CC BY ND

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer