Du er her

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

SISTE NUMMER

Årgang 73, Nummer 1, 2019

Tema: En misjonal og mangfoldig folkekirke: Endringer i kirkelandskapet i de nordiske landene

Kristin Norseth: Leder (PDF).

Erling Birkedal: Leder: En misjonal og mangfoldig folkekirke (PDF).

Erling Birkedal og Turid Skorpe Lannem: Kirkelandskapet i Norge i endring - utfordringer til Den norske kirke (For English Abstract + artikkel i PDF).

Jeppe Bach Nikolajsen: Folkekirke, mission og pluralistisk samfund (For English Abstract + artikkel i PDF).

Klas Lundström: Nyplanteringsarbete i EFS och betydelsen av legitimitet och strukturellt stöd (For English Abstract + artikkel i PDF).

Sixten Ekstrand: Alternativa församlingar i Finland och deras relation till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (For English Abstract + artikkel i PDF).

Knut Tveitereid: Danske og/eller engelske tilstander? Handlingsalternativer for utviklingen av nye typer menigheter i Den norske kirke (For English Abstract + artikkel i PDF).

Til minne om Knud Jørgensen (1942-2018), av Hans Aage Gravaas (PDF).


Årgang 72, Nummer 4, 2018

Kristin Norseth: Leder (PDF).

Levi Eidhamar: Malaysias kristne i spenningsfeltet mellom religionsfrihet og offentlige restriksjoner (For English Abstract + artikkel i PDF).

René Sølvsten Nissen: Fra vækkelse til karismatisk fornyelse - et studie af karismatiseringen af den østafrikanske vækkelse i Tanzania (For English Abstract + artikkel i PDF).

Hallgeir Skretting: Film og barmhjertighet (For English Abstract + artikkel i PDF).

Knut Kåre Kirkholm: Misjonal hermeneutikk (For English Abstract + artikkel i PDF).

Robert Lilleaasen og Ingebjørg Nandrup: Opplevelse, dannelse og misjonspraksis - korttidsmisjon fra Norge (For English Abstract + artikkel i PDF).

Bokmeldinger:

Global kristendom. En samtidshistorie, anmeldt av Kristin Norseth.

'Justification by Grace Alone'. Facing Confucian Self-Cultivation - The Christian Doctrine of Justification Contextualized to New Confucianism, anmeldt av Peter Tze Ming Ng, Hong Kong.

Shaping Christianity in Greater China. Indignenous Christians in Focus, anmeldt av Knud Jørgensen.


Årgang 72, Nummer 2-3, 2018 

Kristin Norseth: Leder (PDF).

Anna Rebecca Solevåg & Per Arne Krumsvik: Intro: Frelsesarmeen og misjonsvitenskapen (PDF).

Bente Strømner Gundersen: Frelsesarmeen, misjon og misjonærene  (For English Abstract + artikkel i PDF).

Ola Honningdal Grytten: Økonomisk-demografiske rammebetingelser og Frelsesarmeens gjennombrudd i Norge (For English Abstract + artikkel i PDF).

Marta Maria Espeseth: Maktkritikk i Othilie Tonnings liv og forfatterskap (For English Abstract + artikkel i PDF).

Hallgeir Elstad og Per Arne Krumsvik: Frelsesarmeen og den norske kirkekampen (For English Abstract + artikkel i PDF).

Gudrun Maria Lydholm: Erindringer fra Frelsesarmeens 'Utpostkrig' i Norge  (For English Abstract + artikkel i PDF).

Marit Skartveit: Retreat i fengsel - et sakarament som virker?  (For English Abstract + artikkel i PDF).

Bokmeldinger:

Miguel Alvarez: Integral Mission. A New Paradigm for Latin American Pentecostals. Regnum Books, 2016, anmeldt av Knud Jørgensen.

Kirk J. Franklin:  Towards Global Missional Leadership. A Journey through Leadership Paradigm Shifti n the Mission of God. Regnum Books International, 2017, anmeldt av Knud Jørgensen.

Kenneth R. Ross, J. Kwabena Asamoah-Gyadu og Todd M. Johnson (eds.).: Christianity in Sub-Saharan Africa. Edinburgh University Press, 2017, anmeldt av Knud Jørgensen.

Alf B. Oftestad: Kirke– Fellesskap – Omsorg. Diakoniens historie IV. Luther Forlag, 2017, anmeldt av Knud Jørgensen.

Gerrit Noort, Kyriaki Avtzi og Stefan Paas (ed.). : Sharing Good News: Handbook on Evangelism in Europe. WCC Publications, anmeldt av Jeppe Bach Nikolajsen.


Årgang 72, Nummer 1, 2018 

Arne Redse: Leder

Asle F. Jøssang: Recontextualizing faith: Towards a non-reductionistic missiology in northern Tanzania.

Ivar Vegge. Fra økonomisk «selvunderhold-ende» kirker til «ansvarlige partnerkirker»: En drøfting av pengebruk i misjonsarbeid.

Mons Gunnar Selstø: Kart og landskap, en prosess-beskrivelse av oppstarten av NLM sitt arbeid i Mali med fokus på metodevalg.

Randi Hege Skjelmo og Liv Helene Willumsen: Isaac Olsens kopibok- en kilde til tidlig misjon i Finnmark.

Marte Lægreid Nesse: Misjon, familie, ekteskap og rase – Anna Jakobsen Cheng og China Inland Mission.

Bokmeldinger:

The Spirit Driven Church. Signs of God’s Graceful Presence, av Knud Jørgensen.

Reformatorisk kristendom i et globalt-missionalt perspektiv, av Knud Jørgensen.

Religion i praksis, av Knud Jørgensen.

Hva er protestantisme?, av Knud Jørgensen.

Global Perspectives on the Reformation: Interactions between Theology, Politics and Economics, av Knud Jørgensen.

 

NTM utkommer med 4 numre i året. Siden 2016 vi har gått over til Open Access format, dvs nedlastbare PDF filer. Disse er beskyttet via Creative Commons lisens CC BY-ND.

NTM publishes four issues annually. They are online via Open Access and protected by the Creative Commons license CC BY-ND.

 

CC BY ND

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer