Du er her

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR EGEDE INSTITUTTET

Egede Instituttet er forpliktet til å beskytte personvernet til våre givere og mottakere av nyhetsbrev. I forbindelse med de nye personvernkravene som trådte i kraft i EU pr. 1. juli 2018 (GDPR), har vi utarbeidet aktuelle personvernerklæringer. Personvernerklæringene, som du finner nedenfor, gir en orientering om personopplysningene som finnes i våre systemer for givere og mottakere av nyheter. Formålet med personvernerklæringene er å informere deg om hvilke personopplysninger som lagres, hvorfor, hvordan og hvor lenge de lagres, hvilke rettigheter du har, og hvem du kan kontakte når det gjelder spørsmål om personvern.

Ansvarlig

Daglig leder og styret  har det overordnede ansvaret for å overholde GDPR-kravene. Vi har databehandleravtaler med de som leverer systemene våre. De er ansvarlige for en sikker oppbevaring av våre data, men vi er ansvarlige for at andre ikke har tilgang til passord og at vi for eksempel ikke går fra PC-en uten å logge av.

 

PERSONVERNERKLÆRING ANG. GIVERE TIL EGEDE INSTITUTTET

PERSONSOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre givere: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato og giverhistorikk med kontonummer og personnummer der det forekommer. 

FORMÅL MED BEHANDLINGEN  

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser som mottaker etter avtale med deg som giver. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og service i forbindelse med disse forpliktelsene via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. 

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN  

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle giverforholdet. Grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_3# §23 og personvernforordningens artikkel Art 6 (b) og (c). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon i forbindelse med din givertjeneste eller enkeltbidrag, via e-post, telefon eller SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer de opplysningene du oppgir når du registrerer deg som giver- dette skjer via innfylling av et eget giverskjema eller ved betaling. 

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: Posten, Skatteetaten og Solidus.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi etter regnskapsloven er forpliktet til å bevare, lagres i inntil 5 år i henhold til lovens krav.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve å få innsyn i hva vi har lagret, samt kreve retting eller sletting av disse opplysningene. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

KONTAKTINFORMASJON

Vår kontaktperson er institutleder Jeppe Bach Nikolajsen. Henvendelser om hvilke opplysninger som er registert, samt spørsmål om retting og sletting kan sendes skriftlig til e-post egede@mf.no eller til Boks 5144, Majorstuen, 0302 Oslo.

 

PERSONVERNERKLÆRING ANG. MOTTAKERE AV NYHETSBREV FRA EGEDE INSTITUTTET

PERSONSOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Vi lagrer følgende personopplysninger om de som er mottakere av nyhetsmeldinger/nyhetsbrev: navn, e-postadresse og eventuelt adresse.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN   

Vi benytter disse opplysningene for å kunne gi deg informasjon og tilbud via e-post og postutsendelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personsopplysningsloven. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer de opplysningene du oppgir når du registrerer deg som mottaker av våre nyhets- og informasjonmeldinger. Dette skjer enten via våre hjemmesider eller ved innfylling av et eget skjema i papir.

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi utleverer ikke disse opplysninger til andre. Unntak gjelder Bring/Posten som ved postutsendelse vil få tilgang til navn og adresse.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du selv ber om å ikke lenger være mottaker av våre nyhetsbrev/utsendelser, slettes personsopplysningene fra våre registre.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

KONTAKTINFORMASJON

Vår kontaktperson er institutleder Jeppe Bach Nikolajsen. Henvendelser om hvilke opplysninger som er registert, samt spørsmål om retting og sletting kan sendes skriftlig til e-post egede@mf.no eller til Boks 5144, Majorstuen, 0302 Oslo.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer