Du er her

Forskning

Misjonsforskning

Egede Instituttet er et økumenisk organ for forskning og informasjon om misjon og tilgrensende fagområder.

Forskningsarbeidet omfatter:

  • Forskningsprosjekter
  • Veiledning 

For studenter, forskere og andre som arbeider med misjons- og religionsspørsmål.

Forskningsbibliotek

Egede Instituttets bibliotek er et fag- og forskningsbibliotek med 13.000 bind (det meste til utlån), og 50 løpende tidsskrifter fra store deler av verden. Fagområdene er misjonsvitenskap, religionsvitenskap, bistand, kontekstuell teologi, religionsmøte, økumenikk og tilgrensede fagområder, samt nyreligiøsitet. Egede Instituttets bibliotek ansees å ha Norges største litteratursamling innen nyreligiøsitet. Hovedsatsingsområder er religionsteologi, misjonerende menigheter, diakoni i missiologisk perspektiv. Biblioteket er samlokalisert med MF Vitenskapelig Høyskoles bibliotek. Søk i biblioteket via ORIA

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

Se egen side her

Missiologisk forum

Et møtested på tvers av kirke- og organisasjonsgrenser for faglig utveksling og utvikling innen misjon og religion.

Aktuelle forskningsprosjekt: Uniqueness of Christ - å vitne om Kristus i et flerreligiøst samfunn

Noen av de spørsmålene vi stiller er: Hva innebærer kristen tro i møte med mennesker som har en tro på Jesus, men ikke på Han som "Veien, Sannheten og Livet"? Hvordan forholder vi oss til utfordringene i postmoderniteten når den store fortellingen er erstattet av små fortellinger? En undersøkelse der vi søkte å kartlegge holdninger og praksis på feltet innen norske kirker, misjonsorganisajoner og læresteder ble gjennomført høsten 2012. Vi ønsket å få et innblikk i hvordan mennesker som er involvert i kirkens liv tenker og handler i dagens situasjon, og på den måten bidra til fornyet refleksjon og samtale omkring utfordringene vi står overfor i møte med et fler-religiøst samfunn. Kartleggingen ble utført av professor Jan-Martin Berentsen og førsteamanuensis Knud Jørgensen. Rapporten kan leses her.

En egen arbeidsgruppe arbeider videre med å følge opp rapporten, gjennom:
-  Deltakelse i planlegging av en konsultasjon i november 2013 i samarbeid med Mellomkirkelig Råd (MKR) og Bispemøtet. Se her for nærmere omtale.
-  Prosjektets arbeidsgruppe vil drøfte videre om aktuell forskning med særlig fokus på globale perspektiver omkring vitnesbyrdet om Kristus i en fler-religiøs kontekst.
-  Å søke å legge til rette for en oppdatert samtale om dialogbegrepet og dialogforståelsen.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer