Du er her

NTM - Nummer 1, 2016 - På nettet nå!

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap (NTM) utgis av Egede Instituttet med støtte fra Norges Forskningsråd. NTM tilstreber en høy faglig standard og indekseres i flere utenlandske fagtidsskrift. Det er det viktigste organ for misjonsvitenskapelig publisering på norsk, og er en publikasjonskanal på nivå 1. Det er også det eneste vitenskapelige tidsskrift for misjon med fagfellevurdering («referee»), det vil si at vitenskapelige artikler før eventuell utgivelse vurderes av fagfolk med førstekompetanse. 
Klikk her for forfatterveiledning (pdf).

Vi presenterer første årgang som finnes kun på nettet, via Åpen Access, og samtidig med oppdatert design fra tyde.no

Årgang 70, Nummer 1, 2016

Last ned hele nummeret/Download the entire No. 1, 2016

Se her for de enkle artiklene/ Read the most recent articles published in the Norwegian Journal of Missiology :

Kristin Norseth,  Leder

Articler/Articles:

Bill Mitchell, The Bible and Church Growth: Globally and Locally

Else-Britt Nilsen, Norges Kristne Råd – et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge

Eric J. Trozzo, The Pastoral Luther as Guide for “Experience-Near” Theology: Reflections from Sabah, Malaysia

Jostein Lorås, "Som Faar uden hyrde": Norsk Finnemisjon i et sørsamisk område primo 1900-tallet

Bokmeldinger/ Book Reviews
Sturla Sagberg. Prevette, et al. Theology, Mission and Child: Global Perspectives

Knud Jørgensen. Becker, J. og Stanley, B. red. Europe as the Other: External Perspectives on European Christianity

Knud Jørgensen. Alfsvåg, K. og T. Strandenæs, red. Urban Christian Spirituality: East Asian and Nordic Perspectives

Knud Jørgensen. Raheb, Mitri. Faith in the Face of Empire

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer