Du er her

NTM Nr. 2-3, 2016 - Dobbelnummer om Lars Levi Læstadius

Årgang 70, Nummer 2-3, 2016

Last ned hele nummeret/Download the entire double issue No. 2-3, 2016

Se her for de enkle artiklene/ Read the most recent articles published in the Norwegian Journal of Missiology :

Kristin Norseth,  Leder

Articler/Articles:

Rolf Inge Larsen, Lilly-Anne Østtveit Elgvin, Per Pippin Aspaas og Philipp Conzett,  Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online)

Andy B. Sortland, Mellom Ararat og Tsjatja – botanikeren Lars Levi Læstadius

Anne Heith, Exotifierande skildringar av laestadianismen kontra personliga minnen och antikolonial kritik.

Steinar Thorvaldsen, Lars Levi Læstadius: En visuell fortelling Historiske fragmenter fra Karesuando og Pajala

Roald E. Kristiansen, Lappmarkens kristendom og de førstefødtes menighet

Lilly-Anne Østtveit Elgvin, Unik teologi på samisk grunn: Lars Levi Læstadius’ forkynnelse i nyere forskning

Hannu Mustakallio, Finsk historisk syn på Laestadius och laestadianismen

Lars-Erik Wikberg, Bokförlaget Biblioteca Laestadiana

Bokmeldinger/ Book Reviews

Knud Jørgensen. Beate Fagerli, Anne Hege Grung, Sven Thore Kloster og Line M. Onsrud (red.) Dialogteologi på norsk.
312 sider. Verbum Akademisk. Oslo, 2016.

Knud Jørgensen. Michael W. Goheen. Introducing Christian Mission Today: Scripture, History, and Issues. 444 sider, IVP Academic, Downers Grove, Illinois, 2014. 

Knud Jørgensen. Uffe Torn (red.). 303 sider, Dansk Missionsråd, København, 2015.Kristendom og udvikling. Kan tro flytte bjerge?

NTM utkommer med 4 numre i året-siden 2016 vi har gått over til Open Access format, dvs nedlastbare PDF filer. Disse er beskyttet via Creative Commons lisens.

NTM publishes four issues annually. They are online via Open Access and protected by the Creative Commons license.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer