Du er her

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap - Nummer 1, 2018 er ute

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap - Nummer 1, 2018 er ute: Åpent nummer (Open Access )

Årgang 72, Nummer 1, 2018  

Last ned hele heftet eller finn artiklene i http://egede.no/tidsskriftsarkiv/2018

Heftet inneholder følgende artikler og bokmeldinger:

Arne Redse Leder

Asle F. Jøssang. Recontextualizing faith: Towards a non-reductionistic missiology in northern Tanzania.

Ivar Vegge. Fra økonomisk «selvunderhold-ende» kirker til «ansvarlige partnerkirker»: En drøfting av pengebruk i misjonsarbeid.

Mons Gunnar Selstø. Kart og landskap, en prosess-beskrivelse av oppstarten av NLM sitt arbeid i Mali med fokus på metodevalg

Randi Hege Skjelmo og Liv Helene Willumsen. Isaac Olsens kopibok – en kilde til tidlig misjon i Finnmark

Marte Lægreid Nesse. Misjon, familie, ekteskap og rase – Anna Jakobsen Cheng og China Inland Mission

Bokmeldinger:

The Spirit Driven Church. Signs of God’s Graceful Presence. Bokmelding av Knud Jørgensen

Reformatorisk kristendom i et globalt-missionalt perspektiv. Bokmelding av Knud Jørgensen

Religion i praksis. Bokmelding av Knud Jørgensen

Hva er protestantisme? Bokmelding av Knud Jørgensen

Global Perspectives on the Reformation: Interactions between Theology, Politics and Economics.  Bokmelding av Knud Jørgensen

 Klikk her for forfatterveiledning (pdf).

NTM utkommer med 4 numre i året. Siden 2016 vi har gått over til Open Access format, dvs nedlastbare PDF filer. Disse er beskyttet via Creative Commons lisens CC BY-ND.

NTM publishes four issues annually. They are online via Open Access and protected by the Creative Commons license CC BY-ND.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer