Du er her

Kommunikasjon og kulturmøter

Det andre nummeret i 2014 av Norsk tidskrift for misjonsvitenskap ble utgitt rett før sommerferien.  Innholdet handler om kommunikasjon og kulturmøter:

 *  Redaksjonelt ved Kristin Norseth.

 *  Rolf Inge Larsen, Den nasjonale kirkens misjonsarbeid blant samene i Norge Kulturell sivilisering eller evangelisk omvendelse?

 *    Live Danbolt Drange, Norsk misjon i Andes. Et interkulturelt møte mellom nordmenn og urbefolkning

 *   Lars Dahle, Media Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement

Historikeren Rolf Inge Larsen, førsteamanuensis  ved  Universitetet i Tromsø drøfter i sin artikkel hva som var hensikten med det kirkelige misjonsarbeid blant samer i Norge; var det omvendelse eller kulturell silivisering? Hans konklusjon er at prestene i Den norske Kirke inntil slutten av det 19.årh arbeidet  både for en omvendelse og en kulturell sivilisasjon. Men etter 1850, da fornorskningspolitikken vokste frem, ble det det evangliske omvendelsesaspektet mer viktig. Dette kuliminerte i form av opposisjon ved presten Jens Otterbech.

Live Danbolt Drange, dosent ved NLA  Høgskolen, fokuserer i sin artikkel på utfordringene i det interkulturelle møtet og relasjonen mellom misjonærer fra Den norske Santalmisjon (nå fusjonert sammen med Indremisjonsselskapet til Normisjon) og Kichwa, urbefolkningen i Cañardalen i Ecuador.  Her startet Santalmisjonen et arbeid i 1968. 40 år senere trakk misjonen seg ut og overlot arbeidet til de to lutherske kirkene (en spansktalende og en kichwatalende). Ved hjelp av en kulturfiltermodell analyserer hun kommunikasjonsproblemer i forhold til verdensbilde, sosiale faktorer og individuelle faktorer. Videre reflekterer hun omkring hvilken betydning norske misjonærers væremåte og kultur kan ha hatt for sosial og kirkelig utviklingen i området.

Førsteamuensis  Lars Dahle ved NLA  Mediehøgskolen Gimlekollen gir i sin artikkel et bidrag til refleksjon omkring de utfordringer og muligheter som den kristne kirke og misjon står ovenfor i møte med den digitale revolusjon. Denne skjer med utgangspunkt i dokumenter som er blitt til i den internasjonale, evangelikale Lausanne-bevegelsen. Et av disse dokument er  the Cape Town Commitment 2010. I denne identifiseres tre satsningsområder (Media awareness, Media Presence og Media ministry) som Dahle diskuterer. Han ser bl.a "media literacy" og "media critique" som viktige nøkkeloppgaver  i kirke og misjon.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer