Du er her

Første nummer i 2014 av Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

Nytt nummer, nr 1 av Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2014 er nå ute:
Her er litt om innholdet:

Anne Mari Sciager Topland: Bli brakt hjem i sikkerhet eller værende som ledere i en usikker tid ?: Verdier i konflikt ved evakuering av misjonærer.
Med utgangspunkt i jordskjelv- og tsunamikatastrofen som rammet Japan i mars 2011 har forfatteren analysert verdikonfliktene og de hensyn som norske misjonsorganisasjoner og misjonærer stod overfor da beslutningene skulle tas de første dagene etter katastrofen.  Artikkelen er basert på hennes masterstudium i verdibasert ledelse ved Diakonhjemmets høgskole (2012).  Den gir ny og verdifull innsikt til å bedre forstå kompleksiteten og de dilemmaene misjonsorganisasjoner og misjonærer står overfor når beslutninger skal tas i kriser som denne.

Raymond Lillevik: Kristologi og Tora-overholdelse blant messianske jøder i dag: En lesning av Richard Harvey: Mapping Messianic Jewish Theology.
I august 2013 disputerte forfatteren for graden ph.d ved Det teologiske Menighetsfakultetet.   Artikkelen er en bearbeidet utgave av hans prøveforelesning. Temaet er den moderne bevegelse av messianske jøder og diskusjonen knyttet til spenningen mellom troen på Jesus og jødisk identitet. Lillevik diskuterer, med utgangspunkt i Richard Harvey's avhandling, særlig forholdet mellom kristologi og praktisering av jødisk tradisjon, dvs tora-overholdelse.

Roar G. Fotland: Migrasjon og den misjonale kirke: Kan dagens kirke hente inspirasjon fra amerikansk metodisme på 1800 tallet ?
Et aktuelt spørsmål for mange av kirkene i Norge er spørsmålet om migranter og integrering i de etablerte kirkene.  I denne artikkelen leveres en analyse av hvordan Metodistkirken i USA på 1800-tallet integrerte migranter fra ulike språklige minoriteter. Fotland stiller spørsmålet om deres misjonale, åpne holdning og metodikk den gang kan gi hjelp og veiledning til kirkene i dagens Norge.

Heftet er på 64 sider og kan fås kjøpt ved henvendelse til Egede Instiuttet.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer