Du er her

EN VIKTIG KONFERANSE OM MAKT OG BISTAND


Et av prosjektene Instituttet nå arbeider med er «Power & Partnership», omkring maktproblematikken i bistand og misjon. Den 6. november ble dette virkelig satt på dagsorden. Egede Instituttet, sammen med Digni og NORME, arrangerte da en internasjonal konferanse om trosbasert bistand.   Vi ønsket gjennom denne særlig å løfte fram kritiske perspektiver på makt og maktbruk i bistandsarbeid, både med sikte på økt bevisstgjøring over den makt man har og viderefører. Hvilken makt har vi både som bistandsytere og misjonsorganisasjoner? Hvordan bruker vi den? Og hvordan oppleves maktbruken hos samarbeidspartnere og mottakere i Sør? Hvordan kan og bør vi utøve makt for å sikre et etisk forsvarlig bistandssamarbeid?  Dette og andre spørsmål prøvde vi å reflektere over på denne konferansen.


Foredragsholderne var, fra venstre,  Øyvind Eggen, Fagdirektør i Norad, Rev Francis Stephanos, tidligere president i Mekane Yesus-kirken i Etiopia;  Dr. Azza Karam, Senior Advisor på kultur på UNFPA (FNs befolkningsfond),  Jørn Lemvik, generalsekretær Digni og
Dr. Genevieve James , programdirektør, Universitetet i Sør-Afrika
Vi planlegger å lage en publikasjon som et resultat av konferansen.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer