Du er her

Nytt nummer av Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

Se her for de enkle artiklene / read the most recent articles published in Norwegian Journal of Missiology:

Nytt nummer av Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

Årgang 70, nummer 2-3, 2016:

Se her for de enkle artiklene/ Read the most recent articles published in Norwegian Journal of Missiology:

Nytt nummer av Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap (NTM) utgis av Egede Instituttet med støtte fra Norges Forskningsråd. NTM tilstreber en høy faglig standard og indekseres i flere utenlandske fagtidsskrift. Det er det viktigste organ for misjonsvitenskapelig publisering på norsk, og er en publikasjonskanal på nivå 1.

NTM - Nummer 3-4, 2015

Det siste nummeret i 2015 av Norsk tidskrift for misjonsvitenskap et dobbeltnummer (nr 3-4) er nå ute.   Heftet inneholder følgende artikler:

Egede Nyhetsbrev Jul 2015

Nyhetsbrev Vinter 2015

Ny instituttleder

Nytt nummer:

Det andre nummeret i 2015 av Norsk tidskrift for misjonsvitenskap er nå ute.   Heftet inneholder følgende artikler:

Kom til Missiologisk Forum på MF 19. november

Dato: 
Torsdag, november 19, 2015 - 15:15

Missiologisk Forum inviterer til fagdag

«Uten omvendelse, ingen kristendom»

TID:  19. nov. 2015 Kl. 09.00–14.30.
STED: Menighetsfakultetet Aud. II, Oslo.

Mål: En oppdatert refleksjon omkring begrepet omvendelse i misjon og kirke.

NY DAGLIG LEDER VED EGEDE INSTITUTTET

Fra og med den 1 august 2015 overtar Marion Grau som daglig leder for Egede Instituttet i  en 50% stilling.  Fra samme dato  tiltrer hun også i en stilling som professor i systematisk teologi og missiologi ved Det teologiske Menighetsfakultetet (MF).  Marion Grau blir den første kvinnelige  instituttleder siden instituttet ble stiftet i 1947.  Hun kommer fra en stilling ved Church Divinity School of the Pacific, ved Graduate Theological Union i Berkeley, USA.

Å VITNE OM KRISTUS I EN FLER-KULTURELL KONTEKST

Dato: 
Torsdag, september 24, 2015 - 10:00 til Fredag, september 25, 2015 - 16:00

Religionsteologisk symposium

Egede Instituttet inviterer til en fornyet refleksjon og samtale omkring utfordringene vitnesbyrdet om Kristus møter i et fler-religiøst samfunn. Hva innebærer det kristne vitnesbyrd om Kristus som Herre, Forsoner og Frelser i en flerkulturell kontekst? Hvordan forholder vi oss til de som har en annen tro i vår egen kontekst i Norge?  Hva kan vi i Norge lære av praksis og erfaringer fra kirkene i det globale Sør?

Nytt nummer: Misjonsteologiske utfordringar av ulikt slag

Det første nummeret i 2015 av Norsk tidskrift for misjonsvitenskap er nå ute.  Innholdet handler om misjonsteologiske utfordringar av ulikt slag:

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer