Du er her

Lenker

Lenker til andre sider. Klikk på teksten:

MISJONSVITENSKAPLIG FORSKNING

Forskning ved Det teologiske Menighetsfakultetet.
Forskning ved Det teologiske fakultetet. 
Forskning ved Misjonshøgskolen.
Forskning ved NLA Høgskolen.
Forskning ved Ansgar Teologiske Høyskole.
Forskning ved Fjellhaug internasjonale Høgskole
NIME (Nordiskt Institut för Missionsforskning ock Ekumenisk forskning- Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research).
IAMS (International Association for Mission Studies).
SIK (Senter for Interkulturell kommunikasjon).  
Svenska Institutet för Missionsforskning (SIM).
NCC Center for the Study of Japanes Religions.
Prosjektet Merchant & Missionairies ved department of Archeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen.
Hartford Institute for Religion Research New Religious Movement.

SAMARBEIDSPARTNERE.

Det teologiske Menighetsfakultet.
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME).

MEDLEMSORGANISASJONER

Ansgar Teologiske Høyskole.
Areopagos.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke.
Den Norske Israelsmisjon.
Det Norske Bibelselskapet.
Det Norske Misjonselskap (NMS).
Det teologiske fakultetet. 
Det teologiske Menighetsfakultetet.
Fjellhaug internasjonale Høgskole.
Frelsesarmeen.
Gå ut Senteret.
HimalPartner.
Høgskolen for Ledelse og Teologi.
Misjonsalliansen.
Misjonsforbundet.
Misjonshøgskolen.
Metodistkirkens Misjonsselskap.
Metodistkirkens teologiske seminar.
NLA Høgskolen.
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Normisjon.
Lærernes Misjonsforbund (LMF).
Oslo Bispedømme.
Pinsebevegelsens Ytremisjon (PYM).
Stefanusalliansen.

ANDRE VIKTIGE KONTAKTER
Digni.
Institutt for sjelesorg.
Norges Kristne Råd.
Samarbeid menighet og misjon- kirkerådet.
Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn.
Den norske Kirkes Nord-Sør Informasjon.
Edinburgh 2010- Centenary of the 1910 World Missionary Conference.
IKON - Informations- og samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet.
Gospel and Our Culture-nettverk : i England.  i USA.
Kirkens Nødhjelp.
Kirkenes Verdensråd.
Lutherske Verdensforbund.
Lausanne Committee for World Evangelization.
Lutherske Verdensforbund.
Mikado.
Religion.dk - Kristeligt Dagblads portal til den religiøse verden.
Sigtunastiftelsen. Ekumeniskt Institut för Norden.
The Lutheran World Federation. Department for Mission and Developement.
The Conference of European Churches (CEC).
Folkekirkens mellemkirkelige råd.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer