Du er her

Yoga

En brosjyre for yoga-virksomhet presenterer gjerne sin virksomhet på denne måten:

”Formålet med yoga er å få kroppen til å fungere bedre, og å få det menneskelige sinn til å bli klart.  Rent praktisk gjøres det ved å utføre en rekke lette kroppslige øvelser, slik at musklene styrkes og avspennes, kroppen blir smidig, og de indre organers sunnhet økes.”

Ved nærmere ettersyn viser det seg et langt mer religiøst innhold i yoga enn det som kommer frem i en slik brosjyretekst.
Ordet ”yoga” opptrer for første gang i de hinduiske Upanishade-skrifter fra ca. 500 f.Kr.  Den første ”lærebok” i yoga kommer fra ca. 200 e.Kr. og heter Patanjali’s Yoga Sutras.  Innholdet i denne boken er en beskrivelse av hvordan mennesket gjennom yoga-øvelser kan skape avstand mellom seg ”selv” og sine ”sanser”.  Dette henger sammen med at alt det vi opplever omkring oss med våre sanser, er maya, illusjon.
 

Forskjellige typer yoga

Det finnes forskjellige former for yoga, for eksempel jnana-yoga (erkjennelsens yoga), karma-yoga (handlingens yoga), bhakti-yoga (hengivelsens yoga).
Hos oss er imidlertid hatha-yoga den mest kjente form.  Den har sine røtter i den tantriske delen av hinduismen.
Innenfor hatha-yoga er selvsagt ikke kroppsstillingene i betydning gymnastiske øvelser et mål i seg selv.  Formålet med disse kroppsstillinger er nemlig å fastlåse kroppen i posisjoner som gjør det lettere for Kundalini-kraften å stige oppover (se Kundalini).  Hatha-yoga er med andre ord en måte å bruke sin kropp på, i den hensikt å forene menneskesjelen med verdenssjelen.
I de fleste større norske byer finnes yogagrupper, de fleste av typen hatha-yoga, men også andre.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer