Du er her

Moses, David

David Berg eller David Moses ( 1919-1994) grunnla i 1968  sekten Children of God.

CHILDREN OF GOD

Historikk

Bevegelsen oppstod i USA sent på 1960-tallet. Opprinnelig het den "Youths for Christ", og gjorde seg bemerket med sin kirkekritiske innstilling. Etter dens oppfatning hadde de etablerte kirker forfalt til materialisme og uåndelighet. Kledd i sekk og aske og bærende på et stort åk, kunne de derfor marsjere inn i en kirke idet de ropte: "Ve over denne kirke!"

Bevegelsen kaller seg i dag Kjærlighetens Familie, og ledes av David Berg, vanligvis kalt David Moses.
Children of God kom til Norge tidlig på 70-tallet, og ble nok til å begynne med tatt for å være en gren av den populære Jesusbevegelsen. De fikk da også med seg ganske mange mennesker fra de etablerte kristne ungdomsmiljøer i Oslo og andre større norske byer.
At deres læreinnhold etter hvert distanserte seg fra den tradisjonelle Jesus-bevegelse, kom først og fremst frem gjennom deres egne skrifter - de såkalte "MO-brev".

Politikk og straffedom

Politisk la de seg helt til venstre, og lovpriste blant annet oberst Ghadafi i Libya. USA ble først og fremst det stygge land som skulle knuses. Mens Children of God var på sitt høyeste, nærmet en komet (Kohoutek) seg jorden. Vitenskapsmenn var en tid noe i tvil om hvorvidt denne kom til å treffe jorden eller ikke. Children of God utnyttet dette fenomen i sin forkynnelse, og hevdet at Gud nå ville straffe jorden - og spesielt USA. Da kometen likevel ikke kom mot jorden, ble dette forklart med at Gud gjennom Children of God allerede hadde advart menneskeheten i så stor grad at det ikke var nødvendig å sende kometen.

Sex

Bevegelsen ble etter hvert ganske beryktet for sin holdning til seksualitet. "Hvis du vil vinne en gutt for Kristus, så gå til sengs med ham," ble det sagt til noen av de kvinnelige medlemmene. Profeten selv, David Moses, lar seg gjerne fotografere sammen med sine mange kvinner.

Forkynnelse og diakoni

Om vi ser bort fra de nevnte nokså graverende utslag, inneholdt forkynnelsen mye bra sett fra en tradisjonell kristen synsvinkel. I liten grad opererte bevegelsen med en felles troslære, bortsett fra de mange MO-brev som etter hvert dukket opp. Dette gjorde at den enkelte tilhenger stod relativt fritt, og derfor opplevde man ofte tradisjonell bra kristen forkynnelse.
Diakonalt er det ingen tvil om at de gjorde et meget bra arbeid blant stoffmisbrukere, og gav mange et nytt liv.

Nåværende status

Bevegelsens hovedkvarter er flyttet fra USA, og har så vidt vi vet hatt en noe omflakkende tilværelse i Europa. Senere tids opplysninger tyder på at hovedkvarteret er i Zürich. Man trodde lenge at bevegelsen hadde forsvunnet fra Norge for godt. Avisoppslag i månedsskiftet november/desember 1990 tyder imidlertid på at bevegelsen kanskje har bortimot hundre medlemmer her i landet.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer