Du er her

Moon, Sun Myung (1920-2012)

DEN FORENTE FAMILIE.

Historikk
Bevegelsen ble stiftet av koreaneren Sun Myung Moon i 1954.  Internasjonalt kalles den gjerne Unification Church.  Sun Myung Moon tilhørte en presbyteriansk familie i Korea, fikk en ordinær skolegang, og ble utdannet til elektroingeniør.
Moon begynte tidlig å forkynne.  Forkynnelsen møtte motstand, og han ble satt i fangenskap i det nåværende Nord Korea.  Blant annet av denne grunn finner vi en sterk anti-kommunistisk tendens i organisasjonen.  Forholdet mellom den kommunistiske verden og den vestlige verden blir sett på som et uttrykk for motsetningen mellom Satan og Gud.
Bevegelsen kom til Norge ca. 1970, og har i dag 350-400 tilhengere.  Tallet er oppgitt fra DFF i Oslo.  Etter all sannsynlighet er mange av disse svært passive.  Man opplyser samtidig at det på vanlige møter er mellom 5 og 20 tilhørere, på internasjonale kvelder opp mot 80.
Bevegelsen har for tiden ingen lønnede medarbeidere i Norge. 

Læren
DFF lærer at mennesket ikke ble skapt fullkomment med en gang, men måtte gjennomgå en utviklingsrekke på tre trinn: 

                                           Fullkommenhetsstadiet
                     Vekststadiet.
Formstadiet,
 

En tilsvarende stige finnes i den åndelige verden / de dødes oppholdssted.
De to første mennesker, Adam og Eva, falt før de nådde fullkommenhetsstadiet.  Syndefallet var et faktum.  Gud ønsket imidlertid ikke å gi opp sitt folk, men sendte den andre Adam, Jesus Kristus - som skulle hjelpe til med den menneskelige utvikling.  Ifølge DFF er Gud en god Gud, så han tar ansvaret for 95 % av menneskets utvikling og frelse.  Dette skjer ved å sende Messias.
De 5 % som gjenstår er menneskets eget ansvar.  Disse 5 % baseres på gode gjerninger, bønn, og ved å være med på å utbre den nye lære.
Ifølge DFF mislyktes Jesus i sitt oppdrag. jødene korsfestet ham, slik at Jesus ikke rakk å utbre Guds Rike.  Ikke rakk han å gifte seg heller.  Jesus ble riktignok født syndfri (hans familie hadde allerede «betalt» de 5 %), men det gode utgangspunkt ble ødelagt av jødenes misforståelser.
Gud er fremdeles en god Gud, men ifølge DFF bruker ikke Gud samme person til et viktig oppdrag to ganger.  Gud sender den tredje Adam, Messias for vår tid, nemlig Sun Myung Moon.  Utad sier man ikke direkte at Moon er vår tids Messias, eller at de bibelske løfter om Jesu gjenkomst er oppfylt i og med denne person, men det er likevel ikke tvil om at man innad har denne oppfatning.  Blant annet blir Moons bryllupsdag (han giftet seg med den koreanske piken Hak Ja Han i 1960) feiret som «Lammets bryllup».
I vår tid går det altså an å oppnå individuell fullkommenhet - ved å følge Sun Myung Moon.
Fullkommenhetsbegrepet omgås riktignok med stor forsiktighet.  En samtale vi hadde med den norske bevegelses nestformann avslørte at han ikke kjente noen i Norge som hadde oppnådd fullkommenhet.
Hva da med dem som er døde?  De har jo ikke samme mulighet.  DFF hevder til dette at avdødes ånder må komme tilbake for å ta bolig i kroppene til medlemmer av DFF, ettersom vekst forutsetter en kropp, for så sammen med disse å vokse mot fullkommenhet.  Disse åndene kan tilhøre så sterke personligheter at man til og med tar deres navn.

Ekteskap og samliv
Vigselsseremonier inntar en sentral plass i DFF Det er først og fremst gjennom ekteskap man fullfører Guds virkelige vilje.  For å kunne bli ekteviet må man ha vært med i bevegelsen minst tre år.  Moon er selv sentral når det gjelder å utplukke en fremtidig partner, selv om man kan si nei til forslaget.
Om man har samtykket i forslaget, kommer selve vigselsseremonien.  Det nye par går forbi Moon og hans hustru (de sanne foreldre), hvor de blir stenket med vann.  Deretter følger «den hellige vinseremoni».  Man mottar en vinlignende drikk iblandet litt blod fra Moon og hans hustru.  Moon skal visstnok ikke ha forklart betydningen av denne riten, men det ligger jo nær å sammenligne med den kristne nattverd.
Deretter følger en soningsseremoni (ektefellene tildeler hverandre tre slag for å drive Satan ut), en atskillelsesperiode (normalt tre år - hvor man blant annet må skaffe bevegelsen tre nye medlemmer dersom dette ikke har skjedd tidligere), tre-dagers seremonien (foreskrevne seksuelle handlinger) - og sa kan man påbegynne ekteskapet og (i hvert fall teoretisk) bli i stand til å føde barn uten arvesynd.  Slik blir ekteskapet en god forutsetning for å kunne utbre Guds Rike.

Senere tids utvikling
Sun Myung Moons sønn Heung Jin Moon døde ved en trafikkulykke i 1984. 1 den forbindelse har Sun Myung Moon hevdet at dette skjedde som et offer, idet det egentlig var hans eget liv som var i fare.  Sønnen innså imidlertid at farens død ville ha skadet bevegelsen, slik at han valgte å dø i stedet.  Enkelte andre dødsfall innenfor DFF skal visstnok også ha blitt gitt betegnelsen «Offer».
Et medlem av den britiske avdeling av DFF, Faith Jones, hevder å kommunisere med Heung Jins ånd og motta viktige beskjeder fra ham.

Kontroverser
Moon satt fengslet en tid i USA, tiltalt for skatteunndragelser.  Bevegelsen har ellers vært beryktet for de metoder den bruker for å rekruttere unge mennesker, og hvilke problemer tilhengerne møter hvis de ønsker å melde seg ut.  Spesielt i USA har foreldre dannet foreninger for å hjelpe avhoppere, og for å få andre ut av bevegelsen. I den forbindelse har de ofte benyttet seg av spesielle avprogrammeringsteknikker.  Jf f.eks. filmen «Moonchild».)
I Norge har det ikke vært spesielt vanskelig å forlate bevegelsen for dem som ønsker det.  Så vidt vites er aldri avprogrammeringsteknikker benyttet i vårt land. 

Underavdelinger
CARP (Collegiate Association for the Research of the Divine Principle) er en studentorganisasjon med nær tilknytning til DFE
CAUSA (Confederation for Unity of Societies in America) er bevegelsens politiske organ.
ICF (International Cultural Foundation) er bevegelsens internasjonale kulturstiftelse.
I tillegg til disse underavdelinger kan nevnes tallrike konferanser for vitenskapsmenn, konferanser med representanter for ulike religioner, konferanser med antikommunistisk innhold etc.
Det norske hovedkvarter ligger i Oslo.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer