Du er her

Hubbard, L. Ron (1911 - 1986)

Innledning

Knapt noen bevegelse har vært så omtalt de senere årene som denne.  Dagspressen inneholder ofte reportasjer om dyre kurs, mennesker som sitter igjen med gjeld på flere hundre tusen kroner etc.  Man presenterer seg gjerne for eksempel på Karl Johans gate i Oslo med spørreskjemaer som skal teste ut personligheten.  Senere kommer så tilbud om kursopplegg som skal gi god bedring for det menneskelige sinn.
I  Norden er det i første rekke Danmark som har stiftet bekjentskap med bevegelsen - hvor den da også ble sterkt beryktet gjennom en rekke rettssaker for noen år siden.  Vi skal her gjengi baksiden av en bok (Kaj Moos: Scientology - videnskab eller svindel?) utgitt i Danmark i 1989:

"I Danmark er Scientology fradømt retten til den beskyttelse, der ligger i straffelovens paragraffer 140 og 266b, henholdsvis blasfemi- og religionsbeskyttelsesparagrafferne.  Det skete i Københavns byret 1974 og blev ikke ændret i østre Landsret i 1977.  Som begrundelse anførte retten bla. bevægelsens 'propagandistiske virksomhed', 'forretningsmessige organisation med krav om betaling af meget betydelige beløb for ydelser af forskjellige former for sjælesorg', 'indsamling af personlige oplysninger og interne justitsudøvelse' og 'tydeligt tilkjendegivne intolerance overfor psykiatere, psykologer og andre anderledes tænkende'. På grund af dette må Scientology affinde sig 'med nærgående kritik af sine teorier og sin virksomhed'. Scientology er på grund af dette 'egnet til at vække skepsis og mistænksomhed'."

Av denne grunn kan man diskutere hvorvidt Sclentologi-bevegelsen skal ha plass her.  Når vi likevel har valgt å ta dem med, er det av to årsaker:

  • Scientologi-bevegelsen presenterer seg selv som kirke.
  • Scientologi-bevegelsens fremgangsmåte minner svært mye om mange nyreligiøse bevegelsers måte å rekruttere nye tilhengere på.

Historikk

Mannen bak bevegelsen heter L. Ron Hubbard, født i USA i 1911. Etter å ha hatt en fortid som science fiction-forfatter, utgav han i 1950 den bok som skulle komme til å gjøre ham mest kjent som Scientologi-bevegelsens grunnlegger: Dianetik, den moderne vitenskap om mental sunnhet.  Selve Scientologi-bevegelsen ble grunnlagt i 1954.

Bevegelsen utviklet etter hvert et internasjonalt nettverk med mange undergrupper.  Hovedorganisasjonens navn var HASI (Hubbard Association of Scientologists International).
Scientologi-bevegelsen har ført en langvarig kamp i flere land for å få vern under religionsbeskyttelsesparagrafen.  Mot slutten av 1970-tallet var bevegelsen virkelig i hardt vær.  Hubbard ble dømt for svindel i Frankrike, mens hovedmenn i bevegelsen har fått dommer for andre forbrytelser i USA.
Hubbard levde mange år tilbaketrukket på et skip i Middelhavet.  Han døde i 1986.
 

Læregrunnlag

Læren kan kanskje best uttrykkes ved å beskrive de mange typiske scientologiuttrykk som finnes:

Tbetan
Den menneskelige ånd som skifter kropp gjennom en lang rekke reinkarnasjonen.

Engrammer
Engrammer er resultatet av konfliktfylte erfaringer som setter seg som spor i bevisstheten.  Mennesket er normalt et ufritt vesen, fordi vi blir styrt av disse engrammene.  Gjennom en bestemt teknikk hevder man å kunne komme frem til et stadium der disse engrammene utslettes, og ikke lenger styrer det menneskelige liv.

E-meter
Man blir utstyrt med en elektrode i hver hånd.  Elektrodene er tilkoblet en elektrisk kilde og et måleinstrument.  Om man utsettes for spørsmål som er følsomme, vil det gi utslag på måleinstrumentet.  I ettertid vil man da kunne se hvilke områder i livet som bør "behandle

Clear
Stadiet hvor man ikke lenger er påvirket av sine engrammer.  Man er et fritt menneske.  Dit kan man bare komme gjennom en rekke kurs,  hvorav flere av dem er svært dyre.

Operating Thetan (OT)
En rekke kurs (1-8) som følger etter "clear"-stadiet.  Disse var opprinnelig ikke med, men kom til etter hvert.  Målet er å utvikle et slags supermenneske som er langt mer utviklet så vel intelligensmessig som på andre måter enn det "gamle" mennesket.
Man hevder her å kunne utvikles langt videre enn f.eks.  Jesus.  Etter som man utvikler seg oppover langs disse trinnene, blir man forespeilet "alltid å være årsak", med blant annet full innflytelse på andre menneskers univers.

Eksteriorisere
Evne til å kunne fjerne sjelen fra kroppen, ferdes fritt i universet og besøke andre kloder. I forlengelsen av dette blir død betraktet som en art eksteriorisering.

Scientologi-bevegelsen har en rekke underavdelinger.  Mest kjent i Norge var i sin tid "Narkonon", som presenterte et hjelpeprogram for narkomane.  Det har vært stille omkring denne underavdelingen i det siste.
For noen år siden ble SOS-Norge dannet (Scientologiofrenes støtteforening).  De fleste medlemmer er mennesker som har nære familiemedlemmer i Scientologi-bevegelsen.  SOS-Norge har for lenge siden anmeldt bevegelsen til politiet.  Forholdet er nå under etterforskning, men et tidligere medlem av Scientologi-bevegelsen har allerede vunnet en rettssak mot bevegelsen.  SOS-Norge vil blant annet legge vekt på at religionsbegreper kun blir brukt for å skaffe seg beskyttelse under den frie religionsutøvelse.
I Norge forbindes gjerne bevegelsen med navnet Dianetikksenteret.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer