Du er her

Aura

En utstråling i ulike farger som sies å omgi mennesker, dyr og planter. Spesielt følsomme mennesker hevder at de kan se denne auraen.

Tanken er i og for seg ikke ny. Innenfor flere religioner blir gjerne spesielt "hellige" personer e.l. avbildet med glorie over hodet. Mange vitenskapelige forsøk er gjort for å stadfeste eller kartlegge denne auraen. Tidlig på 1800-tallet påviste den tyske kjemikeren Karl von Reichenbach at alle mennesker som var påvirket av sollys på en eller annen måte ble oppladet med dette, at dette mennesket sendte stråler tilbake - som så i neste omgang kunne fanges opp av følsomme personer. Eksperimenter viste for eksempel at man kunne "kjenne igjen" en blå blomst selv om man hadde bind for øynene etc.

Mest kjent i denne forbindelse er imidlertid den russiske vitenskapsmannen Semjon D. Kirlian (d. 1978). Han hevdet å ha funnet opp en fotograferingsteknikk som rent fotografisk viste gjenstanders energiutladning, blant annet fra nyplukket løv, og også at energiutladningen avtar etter som løvet visner.

Fremstillingen av aurografer er det siste nye i denne forbindelse. En aurograf er en tegning som viser en persons fysiske og mentale tilstand. Medier som er særskilt trenet til dette, mener at de kan gjenkjenne auraen ved å berøre gjenstander som en person har hatt i eie. Aurograftegnerne arbeider med sju ulike farger som hver for seg illustrerer sider ved personligheten, sinnstilstand e.l.

Rødt - livet
Gult - intellektet
Blått - inspirasjon
Oransje - energi
Grønt - harmoni
Indigo - intuisjon
Fiolett – åndelig visdom

Når disse fenomen er blitt aktuelle nettopp innenfor nyreligiøs sammenheng, så er det jo fordi man er opptatt av å avlese et menneskes "åndelighet", en evne spesielt "utviklende" mennesker er gitt.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer