Du er her

Astralegeme

Astralegeme, Astralplan, Astral projeksjon

Bakgrunnen for disse begreper er at man tenker seg det menneskelige legeme ikke bare som et fysisk legeme, men at mennesket også har åndelige legemer som er lik de fysiske legemer. Et av disse legemer kalles astrallegemet.

På samme måte er det med den materielle verden, som ifølge denne teori også har "Sideordnede" verdener som er parallelle med den fysisk synlige. Man taler da om eterplanet, astralplanet etc. Astral projeksjon er således betegnelse på en atskillelse mellom det fysiske legeme og astrallegemet, der den menneskelige bevissthet separeres fra den fysiske kropp og flytter med astrallegemet.

Døden vil i denne forbindelse si at det fysiske legeme forlates for godt. I nyreligiøs sammenheng nevnes kanskje fenomenet oftest innenfor teosofien, hvor man hevder at mennesker som her oppnådd et tilstrekkelig høyt utviklingsnivå kan forflytte seg på astralplanet uten å være begrenset av tid og rom. Jf. teoriene om Det store hvite brorskap.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer