Du er her

Arkana - skolen.

Okkult organisasjon stiftet av Alice Bailey i 1923 - etter at man hadde brutt med Teosofisk Selskap. Denne organisasjonen er særlig opptatt av følgende:

1 Å gjøre mennesket til et brukbart og godt redskap for "mesterne" - dvs. "Den indre regjering" som teosofien generelt er opptatt med. Kontakten med "mesterne" kommer blant annet til uttrykk i bøkene The Rainbow Bridge 1-2.

2 Å utvikle en ny type gruppebevissthet hos mennesker, slik at det kan utvikles et identisk tanke- og handlingsmønster.

Når grunnen er godt nok forberedt, regner man med at noen av "mesterne" vil inkarnere seg i fysisk skikkelse på jorden, og at dette muligens vil skje i slutten av dette århundre. Blant disse "mesterne" regnes Kristus som øverste leder. Det bør tilføyes at uttrykket "Kristus" henspiller på en "kosmisk Kristus", dvs. en kosmisk kraft som nærmer seg jorden, og som vil gi seg til kjenne overfor "åpne mennesker" allerede før han kommer synlig.

Medlemmene, eller de som forbereder dette arbeidet, kalles "De nye verdenstjenere". Arkana-skolens skrifter hevder ofte at deres hensikt er å utbre et "verdensomspennende nettverk av lys og god vilje". Arkana-skolen har sitt hovedkvarter i New York, og har som toneangivende okkult retning vært vel så betydningsfull som Teosofisk Selskap.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer