Du er her

Ancient Mystical Order Rosae Crucis

Ancient Mystical Order Rosae Crucis (Amorc)klikk på bildet

Bevegelsen kalles populært for Rosenkreuzerne eller Rosenkorsbevegelsen. Den presenterer seg som "en ikke-sekterisk mysterieskole for okkulte og vitenskapelige lærdommer". De ønsker med dette å fremvise en "esoterisk" kristendomsform, dvs. en kristendomsform for spesielt innvidde.

Bevegelsen bygger på legenden om Christian Rosenkreuz, en okkultist som muligens skal ha levd fra 1378 til 1484. På tross av stor usikkerhet omkring hans liv oppstod det en rekke grupper gjennom historien med ham som et slags skjult overhode. Rosenkorsbevegelsen ser på seg selv som verdens eldste hemmelige orden, idet de mener å kunne føre sin historie tilbake til oldtiden, blant annet til det gamle Egypt. Den "moderne" rosenkorsbevegelse ble stiftet i England i 1866, og i USA i 1925. 1 USA sprang AMORC ut av en annen hemmelig orden, OTO (Ordo Templi Orientis). AMORCs hovedkvarter er i San José i California.

Rosenkorsbevegelsen er splittet i mange retninger. I tillegg til at ordenens innhold er hemmelig er det vanskelig på grunn av splittelsen å gi en læremessig samlebetegnelse av hva AMORC står for. Det synes imidlertid å være rimelig å tro at det eksisterer en påvirkning fra både teosofi og antroposofi. Man legger vekt på å kjenne seg selv. Ifølge AMORC går dette ut på å utvikle sine egne evner ved å komme i harmoni med det kosmiske sinnet - (dvs. Gud), og gjennom å kjenne og tillempe de lover som gjelder så vel for den ytre som for den indre virkeligheten.

Forbildene fra mysteriereligioner gjør at man har et innarbeidet gradsystem med innvielseshandling til hver grad. (Som sådan har AMORC paralleller til andre hemmelige samfunn, for eksempel frimurerbevegelsen, selv om AMORC i sterk grad synes å ha ivaretatt sin okkulte arv.) AMORC lærer reinkarnasjon. Dette begrunnes blant annet med at energi ikke kan ødelegges. Av dette trekkes den konklusjon at "livet og dets uttrykksform - sjelen heller ikke kan ødelegges". AMORC i Norge er fra 1976 underlagt den Nordiske Storlosjen med hovedsete i Gøteborg. Den norske "kapittelenhet" finnes i Oslo, men skaper ingen blest omkring sin virksomhet. Derfor er bevegelsen heller ikke videre kjent. Den Nordiske Storlosjen utgir bladet "Rosenkorset".

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer