Du er her

KILDER TIL NORSK MISJONSSTATISTIKK

Egede Instituttet har gjennom tidene samlet og publisert noe norsk misjonsstatistikk. Dette ble fulgt opp gjennom Norsk Misjonsråd.  I de senere årene er statistikk samlet inn av NORME og Digni. Nedenfor har vi laget en oversikt over publikasjoner om norsk misjonsstatistikk som er tilgjengelige enten elektronisk eller i Egedes arkiv:

1949:
O.G.Myklebust, red. (1949): Norsk Håndbok for misjon. Oslo: Egede-Instituttet, 238 s
[Les denne i elektronisk utgave på  nasjonalbiblioteket]

1952:
O.G.Myklebust, red. (1952): Norsk Håndbok for misjon. Oslo: Egede-Instituttet, 205 s
[Les denne i elektronisk utgave på  nasjonalbiblioteket]

1954:
L.G. Terray (1955): Norsk misjonsstatistikk 1954. Norsk tidsskrift for misjon. 9, 230-242

1955:
L.G. Terray (1956): Norsk misjon i tall. Norsk tidsskrift for misjon. 10, 228-232

1960:
Thauland, Marie (1961): Norsk Misjonsstatistikk 1960.  Utgitt som bilag til Norsk tidsskrift for misjon 1961 nr 4.

1963:
Thauland, Marie (1964): Norsk Misjonsstatistikk 1963.  Utgitt som bilag til Norsk tidsskrift for misjon 1964 nr 4.

1965:
Thauland, Marie (1967): Norsk misjonsstatistikk 1965. Særtrykk av Norsk misjonsleksikon bind III.

1966:
Mappe med innsamlet misjonstatistikk for året 1966. Egede Instituttets arkiv. (upubl.)

1967:
Mappe med innsamlet misjonstatistikk for året 1967. Egede Instituttets arkiv. (upubl.)

1968:
Mappe med innsamlet misjonstatistikk for året 1968. Egede Instituttets arkiv. (upubl.)

1970:
Mappe med innsamlet misjonstatistikk for året 1970. Egede Instituttets arkiv. (upubl.)

1971:
Mappe med innsamlet misjonstatistikk for året 1971. Egede Instituttets arkiv. (upubl.)

1972:
Mappe med innsamlet misjonstatistikk for året 1972. Egede Instituttets arkiv. (upubl.)

1974:
Mappe med innsamlet misjonstatistikk for året 1974. Egede Instituttets arkiv. (upubl.)

1975:
Mappe med innsamlet misjonstatistikk for året 1975. Egede Instituttets arkiv. (upubl.)

1978
Nils E. Bloch-Hoell: Norsk misjon i fortsatt vekst- Misjonsstatistikk for 1978. Publisert i Norsk Tidsskrift for misjon  nr 4-1978, s 193-208      

1983
Nils E. Bloch-Hoell: Norsk misjon i forandring og fremgang: Norsk misjonsstatistikk 1983.
Publisert i Norsk Tidsskrift for misjon  nr 1-1984, s 65-70
      
1987
Nils E. Bloch-Hoell: Stabil norsk misjon i en turbulent verden: Misjonsstatistikk for 1987.
Publisert i Norsk Tidsskrift for misjon  nr 4-1988, s 244-250

1992
Misjonsstatistikk for 1992. Publisert i Norsk Tidsskrift for misjon  nr 4-1992, s 248-252.

1993-1994-1995
Norsk Misjonsråd- statistikk sammenligning for årene 1993-1994-1995. Misjonærer ute (dokument)

1994
Tormod Engelsviken: Norsk misjonsstatistikk for 1994. Publisert i Norsk Tidsskrift for misjon  nr 4-1995, s 237-252

1995
Misjonærstatistikk pr 31.12.95 for Norsk Misjonsråds medlemsorganisasjoner. Oversikt over land der NMR's medlemsorganisasjoner hadde misjonærer i 1995. (Dokument)

1997
Norsk Misjonsråd: Årstatistikk 1997 (Dokument. Tilgjengelig ved Egede)

1998:
Norsk Misjonsråd. Årsstatistikk 1998.

1999:
Krause, Darryl (2000): Norsk misjon ved århundreskiftet: hvem, hva, hvor, hvor mye?: Årsstatistikk fra Norsk Misjonsråd. Norsk tidsskrift for misjon. 54,243-258

2001:
Kjøde, Rolf og Krause, Darryl (2003): Norsk råd for misjon og evangelisering. Misjonsstatistikk 2001. Norsk tidsskrift for misjon. 57, 27-41.

2009:
NORME: Norsk ytremisjon 2009: Tallene og trendene.

2010:
NORME: Norsk ytremisjon 2010. Tallene og trendene.

2012
Thoresen, Frank Ole (2012): Medlemstatistikk for Digni og NORME 2012. Utgitt av NORME og Digni.

2013:
Thoresen, Frank Ole (2014): Medlemstatistikk for Digni og NORME 2014. Utgitt av NORME og Digni.

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer