Du er her

World Christian Trends AD 30-AD 2200: Interpreting the Annual Christian Megacensus

Forfatter(e): 
David B. Barrett og Todd M. Johnson (red)
Utgivelsesår: 
2001
ISBN: 
9780878086085

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen

Dette mammutverk er ikke nytt. Imidlertid er det dessverre nok så ukjent blant missiologer og misjonsinteresserede i Norge. Da jeg ønsket å bruke det forleden, var det bare Misjonshøgskolen i Stavanger som kunne hjelpe. Imidlertid er det flere som kjenner til World Christian Encyclopedia, også redigert av Barrett og Johnson. Her presenteres den religiøse situasjon i hvert av verdens 238 land. Og enda fler av oss følger sikkert med på den årlige statistiske oversikten «Status of Global Christianity» i International Bulletin of Missionary Research (IBMR). World Christian Trends gjør bruk av samme mangfoldige database (i Richmond, Virginia), men har hovedfokus på å analysere trender innen kirke, kristentro og misjon.

I historisk lys kan man tale om to tradisjoner. Den første tradisjonen handler om å innsamle og sammenlikne global missionsstatistikk. Den går helt tilbake til en nestoriansk teolog og geograf, Cosmas Indicopleutes, som i årene 535-547 produserte en Topographia Christiana i tolv bind, med kart over den da kjente verden. Først etter Renessansen fortsettes tradisjonen av katolikken Francesco Ingoli som i 1630 utgir a Report on the Four Parts of the World – en oversikt over misjonsvirksomhet i Afrika, Amerika, Asia og Europa og utsikter til kontinentenes evangelisering. I protestantisk regi følges dette først opp med William Careys oversikt fra 1792 An enquiry into the obligations of Christians to use means for the conversions of the heathens. Her finner vi også relativ nøyaktig global og kontinental statistikk. Denne tradisjon fortsettes så av både katolikker og protestanter i det 19 og 20 århundre. I innsamling av data er man især opptatt av syv nøkkelbegreper: misjon, misjonsbefalingen, vitner/vitnesbyrd, evangelisering, evangelisasjon, omvendelse og dåp. Det er fortsatt de samme begreper som brukes når man årlig samler informasjon fra 90 % av all organisert kristendom.

Den andre tradisjonen handler om sammenliknende religion. Det første store verk innen denne tradisjonen var Max Müllers femti binds verk om The Sacred Books of the East (1879-1910) og J.G. Frazers12 bind om The Golden Bough: a Study in Magic and Religion (1890-1915). I nyere tid har Mircea Eliade gitt ut et 16 binds verk The Encyclopedia of Religion (1986). Jeg kjenner også til Harper Collins Concise Guide to World Religions (fra 2000). Innen denne tradisjonen nevnes misjon nesten ikke. Eliades verk inneholder en kort artikkel (7 sider) av Stephen C. Neill om kristen misjon. ‘Misjon’ og ‘evangelisering’ står fortsatt ikke høyt i kurs innen religionsvitenskapen. Derimot behandler man gjerne religiøs imperialisme, etnosentrisme, religionskrig, proselyttisme, religiøs fanatisme, forfølgelse, etc.

Innen arbeidet til Barrett og Johnson henter man materiale fra begge tradisjoner. Her tenkes misjon og religion sammen. World Christian Trends inneholder således store avsnitt med analyse av 9.900 ulike religioner (religiometrics) og et liknende avsnitt om raser, kultur, folk, språk og lingua francas (ethnolinguistics). Videre er religionene selvsagt med i deres ‘geostatistics’: Globale oversikter over religioner og kristne i perioden 1900-2025 – materialet inneholder således også projeksjoner for fremtiden.

Misjonstradisjonen kommer i verket til uttrykk i en kronologi av verdensevangelisering fra skapelsen og til i dag – og i morgen. Vi får en oversikt over misjonsbefalingen fra år 33 til 2001 (geocommission). Videre har man samlet statistikk om den skrekkinngytende vekst i antall trossamfunn; fra 1.600 i år 1900 til 34.200 i år 2000 – og 45.000 ulike trossamfunn i 2015!! Mer oppløftende er analyser av kirkevekst, evangelisering, ‘Great Commission Christians’ (= folk som jobber bevist innen misjon på ulike måter og felt), og megatypologier på fornyelse innen global kristentro.

Jeg fikk selv bruk for dette mammutverk i forbindelse med redigering av en bok om religionsfrihet og misjon i Regnum Edinburgh Centenary serien. Her fant jeg et omfangsrikt hovedavsnitt om ‘martyrologi’ – demografisk informasjon om kristen martyrium fra år 33 til år 2001. Her var 40 tettskrevne sider med detaljerte analyser over forfølgelse av kristne opp igjennom historien (totalt 70 millioner som siden år 33 har lidt døden for sin tro). Og jeg fant at et betydelig flertall var ortodokse og et enda større flertall av forfølgerne var ‘state ruling power’, især i det tidligere Sovjetunionen. Verket inneholder videre en detaljert tabell over kristne martyrer opp igjennom historien.

Forfatterne forteller for øvrig at 10 millioner kristne ledere og arbeidere årlig rundt om i den globale kirke sender inn data om 180 ulike emner til sine lokale kirkesamfunn. Hvert år brukes det omkring 10 millioner kroner på dette. Forfatterne har rett i at det her er et viktig materiale som kan bidra til å gi oss større innsyn til dagen og veien: ‘Instruments restore total visibility’, sier de – et godt bilde på et materiale som nettopp kan brukes som et styringsredskap for kirke og misjon.

Den årlige statusoversikt for 2015 (se IBMR, Vol 39, No. 1) viser for øvrig at antall kristne på verdensbasis er økende. Vi har lenge vist om den store veksten i det globale Sør. Nå viser tallmaterialet at det for første gang på hundre år også er tale om en global vekst: År 2000 omfattet antall kristne globalt 32,4 % (1.9 milliarder); i 2015 er tallet 33,4 % (2.3 milliarder).

Samtidig leser jeg ut av 2015-statistikken at 86 % av verdens ikke-kristne ikke har noen personlig kontakt med en kristen. Bare 14 % av de ikke-kristne kjenner altså en kristen.

Bokmeldingen er trykket i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, vol 69, s. 61-63.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer