Du er her

Urban Christian Spirituality. East Asian and Nordic Perspectives

Forfatter(e): 
Knut Alfsvåg & Thor Strandenæs (red.)
Utgivelsesår: 
2015
ISBN: 
978-3-631-65786-7

Anmeldt av Knud Jørgensen

Boka utforsker noen av de utfordringer kirke og misjon møter fra en globalisert kultur og hvordan det innvirker på kristen spiritualitet. Hovedfokus er livet i Øst-Asias storbyer (Hong Kong Kong, Kina, Taiwan og Japan), i håpet om at dette også kan ha relevans for byer i andre deler av verden. Redaktørene hører hjemme på Misjonshøgskolen i Stavanger; de har begge en misjonærbakgrunn i henholdsvis Japan og Hong Kong. Bidragsyterne komme fra samme miljø og fra sammenhenger i Øst-Asia med tilknytning til Det norske Misjonsselskap.

Bokas første del handler om ‘contemporary urban spirituality’. Thor Strandenæs legger for med en solid innføring i en metropolitan kultur og en levende oversikt over hovedelementer i kristen spiritualitet. På den bakgrunn skisserer an hvordan man kan bygge en samtidig urban spiritualitet som både tar konteksten på alvor og er økumenisk relevant. Ekman Tam fra Tao Fong Shan i Hong Kong følger opp med en beskrivelse av spenningen mellom urbanisering i det moderne Kina og kristen spiritualitet, i konfrontasjon med urbaniseringens ABC: ‘affluence, business and consumption’. Shuji Sumikawa har et interessant kapittel hvor han ser på byen i lys av en japansk te praksis hvor ‘exchange and substitution’ er sentrale komponenter. Kristus fornyer byen selv om arrene fra fortiden lever med. Bård Mælands bidrag handler om «place» og «space» i en globalisert virkelighet og om risikoen for å miste seg selv når man mister stedet. Hva slags sted kan vi som kirke være for hvileløse mennesker der flykter fra steder, og for mennesker som leder etter veien tilbake til steder som kan hjelpe dem med å tolke deres livserfaringer? De som søker, trenger en vert som hjelper med å fortolke deres skrøpelige liv og vage spiritualitet. I Knut Alfsvågs kapittel om syndens spiritualitet savner jeg forbindelsen til den urbane spiritualiteten. Innholdet handler i betydelig grad om en kritikk av ny norsk liturgi – en kritikk som er formulert i 2007, men som i dag er gått ut på dato. Forfatteren kunne med fordel ha oppdatert sitt ærende.

Bokas andre del inneholder case studies fra Thailand, Hong Kong, Hong Kong og Taiwan. Kari Storstein Haug spør i hvilken grad protestantisk kristen spiritualitet i Thailand er påvirket av den buddhistiske kontekst. Her er tale om både innflytelse og om transformasjon: kristen spiritualitet har likhetstegn til den buddhistiske sammenheng, men viser også at kristentroen har forvandlet f.eks. forståelsen av fellesskap og av makter og myndigheter. Strandenæs’ case fra folkereligiøs spiritualitet i storbyen Hong Kong er et av bokas mest spennende kapitler. Her settes det fokus på folkereligiøsitetens relasjonelle og nyttemessige (‘utalitarian’) dimensjoner, og forfatteren gir en kritisk analyse av hvordan disse dimensjoner påvirker kirkens liv i Hong Kong. Også Lap Yan Kungs kapittel om fritid og arbeid handler om Hong Kong, likesom Jochen Teuffels bidrag om ugifte kvinner i kinesiske menigheter har et særlig fokus på Hong Kong. Boka avsluttes med to cases fra Taiwan. Immanuel Scharrer forteller om kristen arbeid blant immigranter og fremmede, og Thomas Yu analyserer det konfusianske begrepet ‘filial piety’ – sønnens respekt for foreldre - i lys av de store omskiftelser i Kina etter keiserdømmets fall og kommunismens overtagelse. Yus ønskedrøm er en ny kristen-inspirert visjon av filial piety. Jeg ble kjent med disse tanker og Yus kapittel for mer enn 15 år siden. Litteraturhenvisningene viser da også at innholdet ikke er blitt oppdatert siden.  Jeg peker her på noe av ujevnheten i boka. Kapitler som trenger oppdatering og kapitler som ikke i tilstrekkelig grad behandler hovedtema ‘urban Christian spirituality’. Her kunne redaktørene ha gått litt mer kritisk til verks. Men allikevel er det blitt en lesverdig bok som gir inspirasjon til videre forskning omkring urban spiritualitet.

Bokmeldingen ble publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap nr 1-2016, s. 65-66

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer