Du er her

Towards Global Missional Leadership. A Journey through Leadership Paradigm Shift in the Mission of God

Forfatter(e): 
Kirk J. Franklin
Utgivelsesår: 
2017
ISBN: 
1-9113.7225-7

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Ledere innen globale kirkelige og misjonerende bevegelser utfordres i økende grad til å respondere på hvordan globalisering og liknende faktorer innvirker på misjon. Noen velger å modifisere eksisterende lederskapsmodeller, mens denne forfatteren utfordrer til å skifte spor innen globalt misjonalt lederskap. Boken har derfor til hensikt å kaste lys over en rekke nøkkelelementer innen et globalt lederskap.

Forfatterens utgangspunkt er, som antydet i tittelen, Missio Dei. Her finner han paradigmeskiftet i misjon, og dette samme skifte tar han dernest med inn i en ny og annerledes lederforståelse. Underveis henter han illustrasjoner og eksempler fra sin egen sammenheng som sjef for Wycliffe Global Alliance, hvor han har prøvd ut sine nye tanker og modeller.

Boken omfatter kapitler om globalisering/glokalisering, polysentrisme, lederskap/vennskap/fellesskap og sjenerøsitet i ånd og praksis. Her er ikke så mye nytt dersom man allerede kjenner nyere missiologi og lederskapslitteratur.

Bortsett fra et spennende kapittel om «reflective practioners». Uttrykket er hentet fra William Taylor, den forhenværende leder for misjon innen World Evangelical Alliance. Taylor definerer begrepet slik:

The reflective practitioners are women and men of both action and study; rooted in the Word of God and the Church of Christ; passionately obedient to the fullness of the Great Commandment and Great Commission; globalized in their perspective; yet faithful citizens of their own cultures. Such people cover the spectrum from younger to older, more or less experienced, who combine body and mind in their passion for God and his world (s. 94f).

Å kombinere praksis og refleksjon er generelt viktig. Enda viktigere er det i arbeidet på å bygge arbeidsfellesskap og vennskap på tvers av nord-sørgrenser slik det i dag forsøkes innen ulike misjonssammenhenger. Her kan det lett bli vestlig teori og teologi som ikke lytter til erfaringer og verdier fra Sør. Er det her noe viktig for norsk misjon? Det er et behov for å utvikle/utruste personer som:
• Er rotfestet i Guds ord og Kristi kirke.
• Har en sterk bevissthet om globale prosesser.
• Demonstrerer en evne til å integrere handling og studier – praksis og refleksjon.
• Ser disse perspektiver i et åndelig perspektiv hvor man spør etter «tidens tegn».

Det kan handle om å skape et kreativt rom i hverdag og arbeidsfellesskap – inklusive lese bøker, gå tur, lytte til musikk, lære seg «the art of withdrawal-return». Å være engasjert i misjon uten konstant refleksjon er ikke bare ineffektivt, men direkte destruktiv.

For å utruste hverandre kan det være man skulle tenke seg en eller annen form for prosess hvor «missiologer» og «praktikere» deler kunnskap, ferdigheter, erfaringer på tvers av akademia og praksis; jevnlige møter i mindre grupper hvor man drøfter utvalgte emner over tid. Ikke bare ad hoc samtaler: Hvordan utvikle et fellesskap av «reflective practitioners» som over tid jobber med sentrale tema?

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 72 (2-3), s. 92.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer