Du er her

Sharing Good News: Handbook on Evangelism in Europe

Forfatter(e): 
Gerrit Noort, Kyriaki Avtzi og Stefan Paas (red)
Utgivelsesår: 
2017
ISBN: 
978-2-8254-1687-7

Bokmelding skrevet av Jeppe Bach Nikolajsen, lektor og professor II

Bogen Sharing Good News er blevet udarbejdet på baggrund af et initiativ af Commission on World Mission and Evangelism i Kirkernes Verdensråd, hvor man har fokuseret på evangelisation i en europæisk kontekst de seneste år. Kirkernes Verdensråd har traditionelt haft et stærkt fokus på fred, retfærdighed og forsoning, mens man har været mindre optaget af evangelisation. Ofte er det således anført, at økumeniske kristne har spurgt evangelikale kristne græder I over social uretfærdighed, mens evangelikale omvendt har spurgt økumeniske kristne græder I over fortabte sjæle. De seneste halvtreds år er der dog sket en ganske markant udvikling i den økumeniske bevægelse. Denne bog dokumenterer dette. Den anfører slet og ret, at der i dag eksisterer en ny interesse i evangelisation i den økumeniske bevægelse (se side xxi). Dette bør anerkendes – også af evangelikale teologer, som meget ofte inviteres med på konferencer arrangeret af Kirkernes Verdensråd.

Sharing Good News er redigeret af Gerrit Noort, en protestantisk teolog, som er generalsekretær for Det Hollandske Missionsråd og tilknyttet Theologische Universiteit Kampen, Kyriaki Avtzi, en ortodoks teolog, som er ansat som programme executive for evangelism i Kirkernes Verdensråd, og endelig af Stefan Paas, en protestantisk teolog, som er ansat som professor i missiologi ved Vrije Universitet i Amsterdam og Theologische Universiteit Kampen. Bogen er opdelt i fire hovedsektioner: Evangelism and Its Context in Europe, Evangelism and Theological Perspectives, Evangelism and Its Practice og Evangelism as Church Transformation. Seksten personer har i alt bidraget til bogen.

Bogen rummer en fin åbningsartikel af den tyske teolog Martin Reppenhagen om evangelisation i bibelsk teologi samt nyere samtidig teologi. Bogen anlægger et økumenisk perspektiv på evangelisation og rummer således bidrag af katolske, ortodokse og protestantiske teologer. Desuden advokerer den for et holistisk perspektiv på evangelisering, og evangelisation sammenholdes således igen og igen med diakoni i bogen. Endvidere rummer bogen konkrete eksempler på evangelisation i Europa. Endelig præsenterer bogen et europæisk perspektiv på evangelisation, og den rummer således nyttige refleksioner over evangelisation på et gammelt kristent kontinent.

Lad mig nævne en svaghed og en styrke ved bogen. Først en svaghed. Nogle andre redaktionelle valg kunne have gjort bogen mere enkel og klar i sin fremstillingsform. Bogen er en antologi, men indholdsfortegnelsen fremstiller den snarere, som var den en monografi, og alligevel er de forskellige hoveddele ikke redigeret på samme vis. Bogen vil også både fremstå som en akademisk bog med artikler, som kan anvendes som pensumlitteratur på uddannelsesinstitutioner, og som en ressourcekilde med bidrag, som vil kunne tjene som inspiration for kristne menigheder af i dag. Jeg ser ikke et modsætningsforhold mellem akademisk og pastoral teologi, men man kunne med fordel have rendyrket den akademiske genre og eksempelvis have kaldt bogen for en lærebog fremfor en håndbog. Dernæst en styrke ved bogen. Den engelske missiolog Lesslie Newbigin betonede i flere årtier og i adskillige bøger behovet for udviklingen af en missiologi for Europa. Det kan undre, hvor lidt opmærksomhed dette vigtige emne er blevet forundt af europæiske missiologer. Dette faktum, at bogen tager dette vigtige emne op, gør den kærkommen og vigtig. Antologien er et markant bidrag til en revitalisering af evangelisation i en europæisk kontekst.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 72 (2-3), s. 96.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer