Du er her

Shaping Christianity in Greater China. Indignenous Christians in Focus

Forfatter(e): 
Paul Woods (ed.)
Utgivelsesår: 
2018
ISBN: 
9781532644474

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen, førsteamanuensis.

Boken er en samling av artikler som behandler utformingen av kristentroen i Kina de siste to århundrer, med særlig fokus på bidragene fra kristne troende. Artiklene tar for seg både Kina, Taiwan og Hong Kong og omfatter tidsrommet fra Ming-dynastiet i slutten av det 19. århundre frem til Sichuan-jordskjelvet i 2008. Her gis innblikk i arbeidet til anglikanere, presbyterianere, katolikker, karismatikere og andre uavhengige grupperinger.

Ideen er å skrive historie «nedenfra». I stedet for vestlige kristnes og misjonærers synspunkter og bidrag, handler dette om kinesiske kristnes bidrag i arbeidet. En slik metodikk er imidlertid vanskelig fordi man som oftest finner kinesernes bidrag innvevd i beretningene fra vestlige misjonærer.

Boken er ikke lettlest. Det enkleste er kanskje innledningskapitlet, «The Role of Indigenous Christians in the Global Church», skrevet av Davis Killingray. Han er verken kineser eller sinolog og har skrevet en mer generell, men spennende innledning om emnet, med referanser til Kina. Det andre kapittelet i første del handler om en kinesisk kristens kritikk av vestlig misjon.

Del to bærer overskriften «Writing the Faith» – hvordan skriver man om kristentroen? Kapitlene handler om kristen poesi, brev og bibeloversettelse. Her er særlig Monica Romanos kapittel Translating the Bible into Chinese» interessant. Del tre har som overskrift «Building the Faith» og tar for seg kinesisk geistlighet, lavkirkelig misjon (China Inland Mission), kvinnenes rolle og en kinesisk lærers praksis. Del fire handler om «Living the Faith» – i møte med den kinesiske boxer-bevegelsen, Watchman Nee og opiumstrafikken. Især Paul Woods kapittel kan anbefales. Siste del inneholder kapitler om Taiwan, Hong Kong og ikke minst et oppdatert kapittel om kirkenes og frivillige organisasjoners rolle under jordskjelvet i Sichuan-provinsen i 2008 og etterpå. Som nevnt er boken ikke lettlest, men for folk som er interessert i Kina og nåtidig misjon i Kina, er boken et viktig bidrag til å forstå utviklingen frem mot i dag.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 72 (4), s. 61.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer