Du er her

Religionsfrihed og religionsforfølgelse

Forfatter(e): 
Mogens Mogensen (red.)
Utgivelsesår: 
2014
ISBN: 
9788787052139

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen

 Dansk Missionsråd har på kort varsel samlet 15 artikler sammen til et temanummer om religionsfrihet og religionsforfølgelse. Bakgrunnen er at den seneste tids utvikling, især i Midtøsten, har akselerert forfølgelsen av kristne og andre religiøse grupper. Det har inspirert Dansk Missionsråd til siste forår å danne et «Forum for religions- og trosfrihed» der har til formål å styrke fokus og handling omkring tematikken både for organisasjoner, kirker og i nasjonal offentlig og politisk debatt. Temanummeret er derfor tenkt som en introduksjon til emnet, som en ressurssamling, og som en inspirasjon til å engasjere seg.

 Det korte varsel bidrar til at artikler og bidrag er duggfriske og forholder seg til dagsaktuelle tema (f.eks. Islamic State) og har med helt nytt tallmateriale. Det innebærer så også at det blir en del gjentagelser; med litt mer tid kunne redaksjonen sikkert ha bedt forfatterne om å forkorte deres innledninger som ofte repeterer den økende tendens til religiøse konflikter, især i Midtøsten og Nord-Afrika.

 Når det er sagt, må det samtidig understrekes at boken inneholder flere vektige kapitler. Innledningskapittelet er en konsis og tettpakket redegjørelse for internasjonal og dansk lov, kriterier for begrensningen av religionsfriheten, hva diskriminasjon betyr, og hva religionsforfølgelse innebærer. Den kjente ekspert på kristenforfølgelser, Thomas Schirrmacher, gjennomgår dernest den historiske utvikling av tanken om religionsfrihet i Europa og belyser forholdet mellom religionsfrihet og kristendom. Han hevder at «the hour of birth of religious freedom…is the struggle for freedom by Christian minority churches against Christian majority churches»; det er ikke de store etablerte kirker som har kjempet frem religionsfrihet, men dissenterne.

 Mogens Mogensen redegjør i en spennende artikkel («Fakta og teorier om religiøs forfølgelse») for Brian Grims og Roger Finkes undersøkelser om religionsforfølgelse og for deres teori om at bestrebelser på å begrense religiøs aktivitet fører til et høyere nivå av sosial konflikt og dermed også mer voldelig religiøs forfølgelse. Brian Grim kommer også selv til orde i en analyse om hvordan utenlandske faktorer har bidratt til religiøse fiendtligheter og restriksjoner i omkring 2/3 av verdens land.

 Materialet omfatter videre Kirkenes Verdensråds uttalelse om politisering av religion og religiøse minoriteters rettigheter, fra siste års generalforsamling i Busan, Sør-Korea. Her introduseres et nytt begrep, religionisering av politikk og ikke bare politisering av religion. Så følger en noe lang og litt repeterende artikkel av Uffe Torm om «Religions- og trosfrihed i dansk udenrigspolitik og udviklingsbistand». Men analysen er samtidig et høydepunkt i temanummeret. Ikke bare er Torm meget velinformert om politikk, misjon og religionsfrihet; han har også sine meningers mot i sin kritikk av politikere og kirkeledere som etter hans mening er kommet altfor sent på banen. Torms artikkel er videre interessant fordi den sammenlikner utvikling og tiltak på nordisk plan, også hva angår forholdet mellom religion og utvikling.

 Torms artikkel følges opp av Esben Lunde Larsen, teolog og medlem av Folketinget. Han har blant annet tatt initiativ til en større høring i Folketingets Udenrigsudvalg i november i år hvor man på høyt plan vil belyse forfølgelsen av kristne mindretall og få mer innblikk i omfanget av og årsakene til kristenforfølgelse. Videre vil man belyse hvordan andre europeiske land håndterer problemet.

 Boken omfatter to korte kapitler av Birger Nygaard om hva vi kunne gjøre med vår egen mangelfulle forståelse av religionsfrihet og hvordan danske menigheter konkret kunne engasjere seg for undertrykte minoriteter (samle informasjon, forbønn, gudstjenester, vennskapsmenigheter, etc.). Vi får også tre cases på hva danske og internasjonale organisasjoner gjør for å fremme religionsfriheten: SAT-7, Danmission og PROCMURA. Disse eksempler kunne gjerne ha gått mer i dybden.

 Men som helhet er det her tale om et materiale som man får forstand og innsikt av, helt opp til dagen i dag.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer