Du er her

The Power of the West in the Economy of Grace. Reclaiming a Prophetic Stewardship with an Ecosophic Worldview

Forfatter(e): 
Eskil Jonsson
Utgivelsesår: 
2013
ISBN: 
9781620329092

Anmeldt av Knud Jørgensen.

Eskil Jonsson er en kjent person i kretser innen misjon, bistand og økumenikk. Jeg husker ham fra min ungdom som en meget kompetent økonomisk rådgiver for Mekane Yesus Kirken i Etiopia hvor hans ideer og tanker bidro til arbeidet med dokumentet ‘On the Interrelationship between the Proclamation of the Gospel and Human Development’ i 1971 og dermed til kirken fokus på ‘serving the whole human being’ – altså holistisk misjon. Denne boka handler i grunnen om dette – holistisk kirke, misjon, teologi. Det store problem er Vestens rasjonalitet og makt som siden Opplysningstiden har gitt seg utslag i et smalt, sekulært og ego-sentrisk verdensbilde som ikke anerkjenner eller forstår verdensbildet til tradisjonelle kulturer og religioner og derfor heller ikke forholder seg til økologisk rettferdighet. Helt siden keiser Konstantin i det fjerde århundre har Vestens religion og kirke legitimert makten og de hierarkiske strukturene i samfunnet og dermed mistet mye av sin profetiske identitet som tegnbærer for fred, rettferdighet og enhet. Motsatsen hertil er etter Jonssons mening, en økumenisk og integrert modell of forvaltning/husholderskap (stewardship) som en nådens økonomi (economy of grace), basert på en dypere økologisk filosofi.

Det er således de store og overordnede begreper og systemer Jonsson arbeider med: Vestens globalisering, økumenisk og eco-sofisk forvalterskap og den manglende integrasjon mellom moderne og tradisjonell kultur. Hovedårsaken til dagens og verdens konflikter er Vestens makt og elitegrupperinger i resten av verden som satser alt på å samle seg rikdom, økonomisk vekst og adgang til nye markeder. Denne ideologi har også påvirket kirke og misjon (management modeller, utvikling, kirkevekst, unådde folkegrupper).

Forvaltertanken handler til gjengjeld om gjensidig ansvar og tjeneste. ‘Nådens økonomi’ er et begrep fra ortodoks teologi hvor det brukes til å illustrere relasjonene mellom de tre personer i treenigheten. Derfra er det blitt videre brukt om en tenkning hvor de menneskelige, åndelige, kulturelle og naturlige gaver anses som ‘nådegaver’ fra Gud til hver og en – gaver som skal deles fritt ‘for the benefit of all members of a household or community (economy of grace)’ (p. 114). Begrepet ‘eco-sofisk’ eller ‘eco-teologisk’ handler ganske enkelt om ‘fred med Gud Skaper og fred med hele skapningen’. I praksis vil det ha å gjøre med bærekraft i utvikling, vekst og samfunn og dermed også med gjensidig ansvar. Skapelse og frelse henger sammen. En eco-sofisk forvaltermodell innebærer dermed både strategier og moralske prinsipper for integrering innen en multikulturell nådens økonomi hvor hovedfokus er hva som tjener den globale forvaltning.

Jonssons bok er et frontalt angrep på Vestens kultur og fremskrittstenkning og et storslagent forslag til et alternativ verdenssyn. Deler av dette likner på dagens tenkning omkring profetisk og politisk diakoni. Andre deler fortoner seg som utopiske drømmer.

Bokmeldingen er trykket i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, vol 69, s. 63-64.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer