Du er her

Partnerskab i mission. Ny mission; nr. 23

Forfatter(e): 
Mogens Mogensen (red.)
Utgivelsesår: 
2012
ISBN: 
978-87-87052-10-8

Anmeldt av Knud Jørgensen.

Dansk Missionråd har i 2012 markert sitt 100 års jubileum med å sette fokus på «partnerskap i misjon». Det er blitt til en spennende bok om en tematikk som især siden Edinburgh 1910 har stått på dagsordenen for diverse konferanser om misjon og vært debattert innen kirke og misjon ute og hjemme. En bibliografi om emnet slik det er blitt behandlet i bøker og artikler ville blitt lang. Det er her denne lille boken er nyttig. Her gis det i korte og oversiktlige artikler god beskjed om bibelske modeller for partnerskap i misjon, om partnerskapets teologi og praksis i det 20-århundres misjonstenkning, om en rekke eksempler på partnerskap og om den prosessen som Dansk Missionsråd har gjennomgått på vei mot en tidssvarende partnerskapsforståelse.  Boka avrundes med disse danske perspektiver om hva som karakteriserer gode og fruktbare partnerskap i misjon.

I løpet av perioden siden 1910 er det skjedd et skifte fra organisasjon til organisme, fra selskap til nettverk, fra program til mennesker, fra hierarki til karismatisk lederskap og fra formaliserte partnerskap til deltakelse. Hvordan skal så misjonsorganisasjoner møte dette skifte og hvordan kan man tenke nytt om partnerskap på andre premisser enn bare penger? Hva kan vi i det globale Nord hente fra partnerskapets «kurv» til fornyelse for vår kirke og våre menigheter?

Dansk Missionråds generalsekretær, Jonas Jørgensen, siterer englenderen Alan Fowlers liste med karakteristika på et partnerskap: felles ansvar for mål, langtidsforhold, tillit, respekt, integritet, troverdighet og likhet. Samme Fowler har tenkt partnerskap i tre «dimensjoner»: en relasjons bredde (hvilken type forhold det er tale om), dens dybde (forholdets styrke), og forholdet mellom rettigheter og plikter (som påvirker gjensidigheten mellom partnere). I samme kontekst siteres Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni, for følgende definisjon av partnerskap:

…a true partnership exhibits a full, mutual support for the identity and all aspects of the work and the wellbeing of each organisation. It is holistic and comprehensive, with no limits – in principle – as to what the relationship would embrace.

Et viktig bidrag til boken kommer fra den danske biskopen Niels Henrik Arendt, selv tidligere misjonær i Sierra Leone. Arendt mener at vi av kirker i Sør kan lære noe om menighetens betydning, mens kirkene i Sør kan lære av våre erfaringer med å ta livtak med opplysningstidens kritiske holdning til kristendommen. Videre kan partnerskap hjelpe begge parter til å bli oppmerksom på kontekstens rolle for teologien slik at man unngår den feilaktige slutning at vår vestlige teologi er allmenngyldig. Kortfortalt, sier Arendt: Vi har bruk for hinannen.

Det samme understrekes fra et Sør-perspektiv av Hwa Yung, inntil for nylig biskop for metodistkirken i Malaysia og godt kjent i våre sammenhenger for boka Mangos or Bananas? The Quest for an Authentic Asian Christian Theology (Regnum, 1997). Hwa Yung tar for seg spørsmålet om hvordan kirken i det globale Sør kan bidra til kirken i det globale Nord. Han mener at vi i Nord trenger hjelp til å gjenvinne den overnaturlige/åndelige dimensjon i vårt verdensbilde. Vi trenger videre å komme over vårt vestlige skyldkompleks (som ofte truer med å handlingslamme oss), og vi trenger å gjenvinne tilliten til evangeliet som Guds kraft til forvandling (transformasjon) av enkeltpersoner og samfunn. Endelig – og ikke minst – kan kirker i Sør utfordre en liberal kristendom i Nord til å holde fast i kirkens tradisjonelle overbevisninger, herunder også synet på og praksis omkring homofilt samliv:

Frankly and respectfully, allow me to say this in all honesty to some of my Christian friends from the North – I am confused! Either we embrace Christ and the plain teaching of the Bible, or we might as well just give up and go back to our old religions! After all, there does not seem to be much difference between our old religions and your modern and post-modern versions of Christianity.

Bokmeldingen er trykket i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, vol 67, s. 255-256.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer