Du er her

Ny Herrnhut i Nuuk 1733-2003- missionsstation, rævefarm, embedsbolig, museum, universitet

Forfatter(e): 
Kathrine Kjærgaard og Thorkild Kjærgaard
Utgivelsesår: 
2005
ISBN: 
9788790133474

Anmeldt av Hans-Jørgen Wallin Weihe, Fil.dr førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer.

Grønlandsuniversitet har tatt initiativ til en svært leseverdig liten bok om universitetsbygningen og dens historie. Et bygg som opprinnelig ble bygget som misjonsstasjon for de pietistiske herrnhuterne. Etter at de ble tvunget til å forlate Grønland i 1900 har huset blitt brukt både som hovedbygning ved en revefarm, som embetsbolig, museum og nå som universitet. Også det kommer til å bli for en kort periode – det er planlagt ny universitetsbygning som vil samle all høyere akademisk utdanning i ett bygg.  

Jeg har flere ganger gått både langs stranden nedenfor bygningen og over til Egedes gamle hus. For meg har det vært ledd i å forstå landskapet og menneskene som slo seg ned der en gang for lenge siden. Både Egedes gamle hus og herrnhutenes misjonsstasjon ligger utsatt til for vind og vær. De ligger begge nært vannet, men havneforholdene er nok best der Egede slo seg ned. På den tiden bygningene ble anlagt var kajakken og konebåten viktige transportmiddel for lokalbefolkningen. De krevde ikke havn slik moderne båter gjør. For dem var det bare en fordel med et grunt område mot land.  
Boken gir et godt innblikk i den historiske bakgrunnen for herrnehutenes virksomhet på Grønland, deres arbeid og den konflikten de hadde med Hans Egede. Det var en opprivende konflikt mellom forskjellige personligheter, ulike religiøse, ulik bakgrunn, språk og nasjonalitet. Det de hadde til felles var et brennende engasjement for det de trodde på. Boken er på sitt beste i beskrivelsen av de historiske forholdene. Ikke minst får den med hvordan konflikten etter hvert modererte seg og relasjonen mellom de to koloniene etter hvert ble ganske harmonisk. Den dansk-tyske konflikten som oppsto i løpet av 1800 tallet skapte imidlertid et annet politisk klima. Tyske forkynnere på dansk grunn ble etter hvert oppfattet som problematisk og rundt 1900 måtte herrnehutene forlate Grønland. Lignende problemer oppsto andre steder de drev misjon slik som langs Labrador kysten. Jeg syns nok at forfatterne kunne ha problematisert akkurat denne perioden noe mer. Den var vanskelig og det er eksempler på at herrnhutene ble brukt i det storpolitiske spillet av tyske myndigheter. Et eksempel var tyske flåtebesøk langs Labrador kysten hos herrnehut misjonærer rett før den første verdenskrig.  

Forfatterne gir et interessant innblikk i den merkelige situasjonen som oppsto når legmannsforkynnerne i ny-herrnhut fikk godkjenning for sin selvstendige forkynnelse.Det var sterkt i strid med bestemmelsene om at forkynnelse og kirkelige handlinger kun skulle utføres av statskirkes prester. Den samme situasjonen eksisterte også i andre danske kolonier som herrnhutene opererte i.  

Det er huset som står i fokus i boken. Det er lett å glemme det. Forfatterne synes også ha glemt det når de fordyper seg i den historiske utviklingen, men de henter seg inn og kommer stadig tilbake til bygningen og dens anvendelse. Bygningen sier også mye både om misjonærenes gode håndverk, deres iherdige disiplinerte misjonsarbeid og senere om den arbeidet med å skape en grønlandsk nasjon. Dagens bruk er en verdig fortsettelse av den aktivitet som ble startet av herrnhutene. Reve farm perioden i mellomkrigsårene og frem til 1948 får stå som et litt tragisk mellomspill.  

Boken har en omfattende litteraturliste, et godt noteverk og stikkordregister. For dem som ønsker å bruke boken til studier og som vil fordype seg videre i grønlandsk historie er den et godt redskap. Ikke minst vil den være verdifull for alle som er opptatt av misjonshistorie. Den grønlandske misjonshistorien er spesiell, men det finnes mange paralleller både i forhold til relasjonen til lokalbefolkning, spenningen mellom de ulike misjonstiltakene og forholdet til kolonimyndigheter. 

Tilslutt håper jeg at mange engang vil få se den røde bygningen som ligger så vakkert ut mot havet. Om sommeren er den omgitt av blomster og gress. Det finnes geiterams i rødt og blåklokker. Når det er sol gnistrer isfjellene på fjorden i blått og hvitt. På andre årstider går fargene i grått, svart og hvitt. Dersom man kjenner historien bak stedet blir opplevelsen helt spesiell. Denne boken gir et godt innblikk til å gjøre det.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for misjonsvitenskap, 59 (nr 2), s 125-127

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer