Du er her

The Missional Church in Perspective. Mapping Trends and Shaping the Conversation

Forfatter(e): 
Craig Van Gelder and Dwight J. Zscheile
Utgivelsesår: 
2011
ISBN: 
9780801039133

Anmeldt av Jeppe Bach Nikolajsen.

Bogen The Missional Church in Perspective er blevet udgivet på Baker Academic i The Missional Network Series, som Craig Van Gelder redigerer. Bogen er forfattet af Craig Van Gelder og Dwight Zscheile, som begge er ansat på Luther Seminary i St. Paul, Minnesota;ingen af dem er dog lutheranere. Bogen består af en introduktion (side 1-14), en historisk hoveddel (side 15-98), en systematisk hoveddel (side 99-166), en epilog (side 167-169 og endelig af en bibliografi (side 171-182) og et indeks (side 183-186).

I introduktionen refererer Gelder og Zscheile til, at det er blevet anført, at termen missional er kommet ud af kontrol og ikke længere har nogen entydig betydning. Forfatterne mener imidlertid, at termen kan forstås på mange forskellige måder, og at dette er helt legitimt og har sine fordele. De blotlægger således nogle af de teologiske strømninger, som ligger bag denne term, og belyser på denne måde de bagvedliggende årsager til termens fleksibilitet. Anliggendet med bogen er dobbelt, nemlig at præsentere en introduktion til den komplekse missionale drøftelse og at bidrage til denne drøftelse ved at “explore how further examination of the various biblical and theological concepts that helped to shape the initial missional church conversation” kan udvikles og berige debatten (side 13-14).

Den første hoveddel, som består af tre kapitler, præsenterer en historisk og teologisk redegørelse for, hvordan den missionale samtale opstod og har udviklet sig. Der optegnes seks strømninger, som har haft betydning for denne drøftelse, og de betegnes således: Forholdet mellem kirke og missionsselskaber, trinitarisk missiologi, missio Dei, gudsriget, kirkens missionale natur og missional hermeneutik. I denne sektion oplistes flere gange en række bøger, netværk, blogs og hjemmesider, som afspejler den missionale drøftelse (se fx side 1-2, 72-73, 74, 78, 81, 83, 87, 96).

Den anden hoveddel præsenterer i tre kapitler en systematisk-teologisk behandling af henholdsvis forholdet mellem mission og treenigheden, mission og kultur og forskellige praktiske aspekter af drøftelsen angående missional ekklesiologi så som kirkeplantning, lederskab med videre. Det bedste af disse tre kapitler er efter min mening det første kapitel, som omhandler udviklingen af en trinitarisk missiologi, hvor det blandt andet anføres, at teologer som Wolfhart Pannenberg, Jürgen Moltmann, Robert Jenson og Colin Gunton har bidraget til at påvise treenighedsdogmets relevans for kirkens liv i verden, og hvordan kirken ikke først og fremmest skal imitere, men participere i treenighedens liv (se side 102-109).

Selve ambitionen om at præsentere en historisk redegørelse for udviklingen af den missionale drøftelse, som man finder i bogens første hoveddel, er værdifuld. Mange tror for eksempel fortsat, at den megen talen om missional kirke begyndte, da bogen Missional Church blev udgivet i 1998. Sandheden er, at samtalen har historiske rødder adskillige årtier tilbage i historien, da kirke og mission blev integreret i den økumeniske bevægelse i begyndelsen af det tyvende århundrede.

Bogen andens hoveddel peger på det fortsatte store behov for udviklingen af en systematisk artikulation af en missional teologi. Jeg undrer mig for eksempel fortsat over, at en missional kristologi endnu ikke er blevet systematisk udviklet, eftersom det gentagne gange siges i Det Nye Testamente, at Jesus var sendt. Bogen kunne være bedre skrevet og struktureret, men Gelder og Zscheile har udarbejdet en udmærket bog, som uden tvivl vil sælge godt. Hermed et hint om en fin bog om missional ekklesiologi.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, vol 67, s 127-128.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer