Du er her

Mission Station Christianity: Norwegian Missionaries in Colonial Natal and Zululand, Southern Africa 1850-1890

Forfatter(e): 
Ingie Hovland
Utgivelsesår: 
2013
ISBN: 
9789004254886

Anmeldt av professor Knut Holter, Misjonshøgskolen

 I norsk misjonshistorie er Umphumulo (sammen med Mangarano på Madagaskar) som bibelvers å regne, et lokalt, afrikansk stedsnavn som like fullt er kjent av mange og fullt av assosiasjoner: Det norske misjonsselskaps første misjonsstasjon, fremdeles bispesete og i mange år presteskole for den lutherske kirken i Sør-Afrika. Ingie Hovland tilhører nest siste kull i en lang serie av misjonærbarn som hadde deler av oppveksten på Umphumulo, i hennes tilfelle på siste halvdel av 1980-tallet. I denne boken vender hun så tilbake til barndommens misjonsstasjon, nå med antropologens øyne (Ph.D. fra School of Oriental and African Studies, University of London). Formålet med gjenvisitten er – med verktøy fra historisk antropologi – å analysere ideer og praksiser hos de første par generasjoner av norske misjonærer som arbeidet Natal og Zululand, det vil si fra om lag 1850 og fire tiår fremover.

 Bokens særlige fokus er da nettopp misjonsstasjonen – ikke minst Umphumulo, men også noen av de andre norske stasjonene – og Hovlands primære forskningsfokus er hvordan misjonærenes forståelse av tro og tjeneste former (ideen om) stasjonen, men også den andre veien, hvordan det stedet misjonærene skapte kom til å forme en slags «misjonsstasjonskristendom». Dette danner så rammen rundt diskusjon av en rekke spørsmål. Ett eksempel er hvorfor misjonærene i det hele tatt valgte en stasjonsstrategi, det vil si en konsentrasjon om arbeidet på stasjonen, mot hjemmeledelsens ønske om en mer oppsøkende praksis der misjonærene kunne turnere større områder. Et annet eksempel er den nølende holdning – igjen mot hjemmeledelsens ønske – misjonærene viste i forhold til det å gjøre bruk av afrikanere som evangelister og prester, til tross for at noen kandidater – om enn ikke mange – var tilgjengelige. Et tredje eksempel er den økende støtte og etter hvert teologiske legitimering et flertall av misjonærene ser ut til å ha uttrykt i forhold til den britiske koloniseringen og bevisste ødeleggelsen av zulukongedømmet.

Dette er en god og velskrevet bok. Den er god i den forstand at den er nær kildene (norsk arkivmateriale, publiserte misjonærrapporter) og relevante analytiske diskurser (kristendomsantropologi, historisk antropologi, Sør- Afrikas historie), og slikt sett er i stand til skape ny kunnskap og forståelse i forhold til et kildemateriale som til nå primært er blitt lest av historikere. Og videre, boken er velskrevet, med en god organisering av diskusjonen, klart avgrensede kapitler og samtidig gode overgangstekster, og ikke minst det at metodediskusjonen ikke er klumpet sammen som et uoverstigelig første eller andre kapittel, men er plassert i korte avsnitt utover i boken der den tematisk hører hjemme.  

 Dette er en bok det har vært en sann fornøyelse å lese, og den fortjener en bred leserkrets. Dessverre vil nok den brillske prisen forhindre de fleste afrikanske universitets- og seminarbibliotek i å kjøpe den.

 Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, vol 68, s 122-123.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer