Du er her

Misjon – tro – skole. Festskrift til Arne Redse

Forfatter(e): 
Bente Alfset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.)
Utgivelsesår: 
2015
ISBN: 
9788283140439

Bokmeldingen er skrevet av Knud Jørgensen.

Dette festskriftet til NTMs redaktør, Arne Redse, speiler hans fagområder og engasjement innen misjon, tro og skole. Og det speiler hans liv som prest i Oslo, misjonær og lærer i Hong Kong og hans mange år som underviser ved Høgskolen i Volda og siden 2005 også ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. De fleste av bidragsyterne hører da også hjemme i Volda og på Fjellhaug i Oslo og København. Et par kommer fra MF i Oslo og Århus og en enkelt fra Norsk Lærer Akademi. Mitt første «møte» med Arne Redse var hans doktordisputas fra 2006 om hvordan den lutherske læren om rettferdiggjørelsen kan formidles i møte med en kontekst preget av ny konfusianismen. Festskriftet til hans 65-årsdag kunne gjerne ha inneholdt noen bidrag relatert til nettopp dette emnet, skrevet av hans tidligere kolleger ved Lutheran Theological Seminary (LTS) i Hong Kong. Jeg savner ganske enkelt noe mer om Kina i denne ellers så omfangsrike boken. Det nærmeste man kommer er Inger Marie Okkenhaugs beretning om ‘Kinamisjon og amerikareiser: transnasjonale liv og nettverk 1890-1950’ – en livsnær beretning om tette, personlige bånd mellom norskamerikansk, luthersk kinamisjon og norsk emigrasjonshistorie, med fokus på Halvor, Thea og Hannah Rønning og datteren Chester Rønning. I tillegg bør nevnes Carsten Elmelund Petersens behandling av Hans Küngs globaletikk, en etikk som i noen grad knytter til ved Konfucius og som har vunnet stor oppmerksomhet på universiteter i Kina.

I vår kontekst er det især del 1 om misjon som har interesse. Ottar Berge innleder festen med en varm og nær beretning om NMS’ to misjonsskip Elieser og Paulus og misjonsflyet Ansgar. Her hører vi om jomfru Louise Olsens drøm som førte til at misjonsfolket samlet seg bak den første landsinnsamling i misjonsregi i Norge. Resultatet ble et ikke-assurert misjonsskip som ble et hjem for misjonærene på veien til Zululand og Madagaskar. I 1885 ble Elieser avløst av seilskuten i jern, Paulus, men allerede i 1893 måtte man selge skuten fordi linjefarten med dampskip tok over. Neste avsnitt i Berges beretning tar for seg epoken etter Annen verdenskrig hvor man akutt manglet transport for de mange misjonærer ute og de nye misjonærer hjemme. Det ble til et samarbeid med Svenska Kyrkans Mission, og siden Dansk Missionselskab, om innkjøp av flyet Ansgar. Her blir Berges historie personlig fordi han selv og familien kom med på en av de første flyvninger fra Ivato på Madagaskar til Norge. En fascinerende fortelling om Ansgars 39 flyvninger hvor 1200 misjonærer ble fløyet fra og til Norden fram til flyet ble solgt i 1949.

En av de mer utfordrende artikler er Sverre Bøes’ ‘»Vi skal frykte og elske Gud» - så vi driver misjon’. Han finner hos Paulus (i 2 Kor 5,11-14) en dobbelt motivasjon for Paulus’ misjon: Både frykten for Herren og Kristi kjærlighet motiverer og forplikter. På denne bakgrunn spør han hvorfor muligheten for at folk går fortapt er så kraftig nedtonet i vår generasjon: «…både frykttanken og domstanken ser ut til å være underkommunisert i den faglige vandringen fra bibeltekst til missiologiske fremstillinger» (p. 43). Her er et anliggende som vi trenger å jobbe seriøst med: Misjon var for Paulus knyttet både til gleden over Guds kjærlighet i Kristus Jesus og til frykten for at man til sist skal gå fortapt. Det er altså tale om både en fear-factor og en love-factor i misjon.

La meg også nevne Frank-Ole Thoresens doktorforelesning fra 2012 om ‘Divisions in the Church in Africa as a Missiological Challenge’ – en grundig og bred gjennomgang av en meget relevant problematikk som både behandles i et større missiologisk perspektiv fra fortid til nåtid og som åpent og redelig går inn i utfordringene innen African Initiated Churches og i relasjon til vår tids økumenikk. Også artikkelens siste avsnitt om ‘Church Unity and the Challenge of Islam’ er et viktig bidrag.

Artiklene i del 2 og 3 hører hjemme i en annen sammenheng enn NOTM, men la meg likevel fremheve Kurt Christensens saklige artikkel om ‘Det onde som utfordring for den kristne tro’ og Karl Olav Sandnes’ bidrag om ‘A Storm-Tossed Ship: A Metaphor for the Church Comes into Being’; det siste bidrag har sin kontekst i en jubileumsforelesning ved LTS i Hong Kong i 2013, dvs. stedet hvor Arne Redse underviste i en årrekke.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer