Du er her

Mangoes or Bananas? The Quest for an Authentic Asian Christian Theology (second edition)

Forfatter(e): 
Hwa Yung
Utgivelsesår: 
2014
ISBN: 
19083-5547-8

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Denne boken om kontekstuell asiatisk teologi utkom første gang i 1996. Boka var en omarbeidet utgave av Hwa Yungs doktordisputas. Det spesielle med boka var at her var en Lausanne-teolog som hudflettet vestlig teologi og opplysningstidens verdensbilde, men som samtidig holdt fast i en evangelikal tenkning preget av ‘uniqueness of Christ’ og tegn og under. Tittelen refererer til en teologi som utvendig er smukk og gul, men innvendig vit og vestlig og uten saft og kraft. Boka er i årenes løp blitt mye lest og ofte blitt brukt som tekstbok i undervisning om asiatisk og kontekstuell teologi. Jeg har således selv i 6-7 år brukt boken i undervisning av studenter på MF i asiatisk teologi. Hwa Yungs tenkning er her blitt meget godt mottatt. En hovedårsak er at Hwa Yung gjør seg til talsmann for en ‘committed’ teologi i motsetning til en vestlig ‘unengaged’ teologi. Jeg har selv undervist teologi i Etiopia og i Hong Kong og følt på kroppen hvor lite relevant min vestlige teologiske bagasje var.

Nå er boka kommet i en ny og annen utgave. Man kunne ha ønsket at Hwa Yung hadde omarbeidet og oppdatert boka; det er skrevet og tenkt mye om kontekstuell teologi siden 1996, også i en asiatisk kontekst. Det eneste nye er imidlertid et forord hvor Hwa Yung har en kort og presis oversikt over nyere litteratur om emnet, især skrevet av asiatiske missiologer, og dernest et nytt avsluttende kapittel ‘A Personal Journey’. Dette siste kapittel er imidlertid vel verd å lese – og det bør i grunnen leses først fordi Hwa Yung her forteller åpent, ærlig og sårbart om sitt liv fra borgerkrigens år i Kina til årene i Malaysia og Singapore. I lys av hans personlige livshistorie får vi her hans beretning om hvordan og hvorfor hans problemer med vestlig teologi begynte. Først som en reaksjon på en dualistisk tenkning som lå helt uten for hans konfusianske oppdragelse; dernest savnet av sosialt ansvar innen evangelikal missiologi, og kanskje enda mer mangelen på forståelse for det overnaturlige og for tegn og under: Om sine teologiske studier i England sier han kort og pregnant: «I concluded from that encounter that I could learn a lot of good Western theology from my theological teachers in England, but I will probably not learn much to help me minister in my culture. And what good would theology do if it cannot empower us for the latter?” (s. 197).

Bakom kritikken ligger hans ønske om å skape en asiatisk kontekstuell teologi som forholder seg til Asias multikulturelle og multireligiøse perspektiver. Kosuke Koyamas Waterbuffalo Theology (1974) fremheves som et godt forsøk, men Hwa Yung kan ikke dele Koyamas religiøse pluralisme – som han i grunnen mener er helt u-asiatisk. Hans egne plikter som biskop i metodistkirken i Malaysia har så langt forhindret ham i å skrive, men det er tydelig at drømmen lever. Om en slik systematisk teologi skriver Hwa Yung:

Malaysia, my present home, provides an ideal setting for this task with its mixed population of Malays and other indigenous peoples, Chinese, Indians and Euroasians, and wherein all the major religious traditions of the world interact. Hopefully it will be a theology that escapes from the dichotomy of Greek dualism, which has plagued so much of Western theology, and the debilitations of Enlightenment thought, with its denial of objective religious truth. It will also seek to take the supernatural seriously. This would include a fuller exploration of the work of the Holy Spirit, which does not merely reduce him to some benign inner influence in human life, but rather draws out the full implications of what Paul means by proclaiming the gospel ‘through the power of signs and miracles’ (Rom 15:19). It will further seek to examine the whole realm of the demonic, and its relation to sin and evil in the world, but without sensationalizing the subject...Where possible, it will also seek to respond contextually to specific questions posed by Asia's religions and cultures” (p. 200f).

Jeg håper at Hwa Yung nå i sitt otium får anledning og inspirasjon til å gi seg i kast med en slik systematisk teologi.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer