Du er her

Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon

Forfatter(e): 
Øyvind Dahl
Utgivelsesår: 
2013
ISBN: 
978-82-05-44684-7

Anmeldt av Knud Jørgensen.
Mitt første møte med Øyvind Dahl handlet om Madagaskar. Jeg både lyttet og leste og opplevde at Dahl var en ekte grensegjenger mellom to land og to kulturer. Tittelen på hans første bok om interkulturell kommunikasjon, Møtet mellom kulturer (1986), reflekterte denne evne til å leve i grenselandet. Da han i 2001 nyskrev boka var kulturer blitt erstattet av mennesker (Møter mellom mennesker). Dette skiftet stemte godt med Dahls egen person og forskerutvikling. Han er et riktig levende menneske. Det blir enda tydeligere i denne siste utgaven. Uten å ha sammenliknet i detaljer kan jeg bekrefte at denne utgaven er fullstendig revidert og nyskrevet. Dahls radar overfor nyere forskning har ført til at en rekke viktige impulser er kommet med. I forordet nevner han blant annet følgende:

•          Interkulturell kommunikasjon må ses i en kritisk historisk kontekst hvor det lyttes på tvers av fagfelt.

•          Forestillingen om kultur som nasjonalkultur må møtes med et kritisk blikk ettersom vi alle lever i flerkulturelle samfunn.

•          Makt står sentralt i studiet av kommunikasjon. Det utfordrer oss til å kartlegge hvor maktsentrene finnes.

 Denne tredje utgave er fortsatt en innføringsbok til bachelornivået. Derfor behandler den også en rekke grunnleggende temaer innen fagfeltet slik som verbal og nonverbal kommunikasjon og prosessanalyse. Det finnes videre gode oversiktlige kapitler om semiotisk analyse og hermeneutisk analyse. Kapittelet om identitet (Identitet – hvem er jeg?) er tydelig gjennomarbeidet og nyskrevet. I møtet med en eksplosiv globalisering og den økende hybrid-kulturen blir identitetsproblematikken viktig for oss alle og især for studenter på bachelor-nivå.

 Kapitlet om ‘Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn’ er en nyskapning hvor Dahl går inn i migrasjonsprosesser, konstruksjon av identitet, konflikthåndtering og bruk av makt i kommunikasjon. Her er det mye visdom å hente for både studenter og folk ellers som jobber med det flerkulturelle samfunnet.

I 2011 bidro en del av oss til et festskrift til Øyvind Dahls 70-årsdag: Forståelsens gylne øyeblikk (Thomas Drønen, Kjetil Fretheim og Marianne Skjortnes). Festskriftet ga mye konstruktiv kritikk og viste både hva vi har lært av Dahl og hvor det er nye dører å åpne. Når jeg nå leser hans nye utgave av Møter mellom mennesker noterer jeg igjen og igjen at Dahl har samlet opp våre utfordringer og innspill. Mitt eget anliggende gikk på dette med den multireligiøse verden og religionsmøtet i et multireligiøst samfunn. Dette anliggende har Dahl i sin nye utgave samlet opp og vist at det har ført hans tenkning omkring interkulturell kommunikasjon et lite skritt videre.
Bokmeldingen er trykket i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, vol 68, s. 123-124

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer