Du er her

The Lost History of Christianity. The Thousand-Year Golden Age

Forfatter(e): 
Philip Jenkins
Utgivelsesår: 
2008
ISBN: 
978-0-06-147280-0

Anmeldt av Kristin Norseth

“Beside the missionary theology cultivated by many churches, we also need a theology of extinction”, slår professor Philip Jenkins (f. 1952) i siste kapittel av sin bok The Lost History of Christianity. Han har doktorgrad i historie fra Cambridge University og underviser nå ved Pennsylvania State University, USA, i historie og religiøse studier. Han har særlig gjort seg bemerket for forskning om global kristendom og nye religiøse bevegelser. Religioner dør, fastslår Jenkins innledningsvis i foreliggende bok, som er et bidrag nettopp til den globale kristendomshistorie. Raskt konstaterer han at noe av det som er minst belyst i kristendommens historie, er avkristianisering eller det faktum at kirker gjennom historien har gått til grunne. Det er da dette som er bokens tema: Forfølgelse og utryddelse av kirker i områder som i over tusen år har vært kristendommens kjerneområde: Midt-Østen, Nord-Afrika og Asia fra Syria og østover så langt som til Kina. Jenkins har levert en velskrevet og innsiktsfull bok vel verdt å lese. Den er rett og slett et ”must” for lek og lærd, for dette er et felt de færreste har kunnskap om. Og den burde opp på pensumlister ved høyere læresteder. Boken er tankevekkende, den tvinger leseren til å utryddelse og lidelse inn over seg ikke bare som et historisk faktum, men også som et teologisk tema/problem. Og den utfordrer også vanlige oppfatninger av styrkeforholdet mellom ortodokse, rettlærende kirker og de såkalte ”heretiske” (øst)kirker fra 400-tallet av. Østkirkene var ikke marginale, men dominante. Med sin bok gjør Jenkins glemte, men gamle hovedstrømskirker synlige igjen og skriver dem og temaet utslettelse og lidelse inn i kirkens historie og reiser det som et forsømt tema i teologien. Men han gjør mer. Han bidrar også med å kaste nytt lys over våre dagers konflikter i de aktuelle områdene og over forholdet mellom kristendom og islam. Boken er derfor også et bidrag inn i den aktuelle samfunnsdebatten. Begge deler er gode grunner til å lese boken.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, vol. 64, s. 111-112.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer