Du er her

Kristent vidnesbyrd i en multireligiøs verden [Ny Mission nr. 29]

Forfatter(e): 
Mogens S. Mogensen (red.).
Utgivelsesår: 
2015
ISBN: 
9788787052474

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Kirkenes Verdensråd (KV), Den romersk-katolske kirken og World Evangelical Alliance (WEA) sendte i 2011 ut en felles veiledning om kristen vitnesbyrd i en multi-religiøs verden (Christian Witness in a Multi-religious World. Recommendations for Conduct). Det var en epokegjørende begivenhet at disse tre globale kristne grupperinger, som til sammen representerer mer enn tre milliarder kristne i verden, kunne bli enige om et så grunnleggende dokument med en felles forståelseav hva som karakteriserer kristen misjon i en multi-religiøs virkelighet.

Dansk Missionsråd har oversatt denne veiledningen til dansk. Denne boken inneholder både den engelske og den danske teksten. Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd, gir en grundig innledning til og diskusjon av veiledningen. Her tar han for seg den historiske, den globale, den politiske, den eksistensielle og teologiske samt den økumeniske og interreligiøse konteksten. Overordnet spør han hvorvidt og hvordan kristen misjon bidrar til eller hindrer utviklingen av samfunn i en konfliktfylt og religiøst pluralistisk kontekst, herunder især hvordan kristne kan bidra til forsoning, fred og fremgang i de samfunn de lever i. Et annet overordnet spørsmål er om toleranse og kristen sannhet kan forenes. Og hvordan ser en kristen misjonspraksis ut hvis den er formet av toleransetenkningen og skal leves ut i en konfliktfylt verden.

Et annet sentralt kapittel er teologen Johannes Nissens bibelteologiske innføring «Vidnesbyrdets troværdighed – i nytestamentlig belysning». Med utgangspunkt både i veiledningen og i samtidig misjonstenkning behandler Nissen Bibelens ulike former for vitnesbyrd, forholdet mellom vitnesbyrd og kontekst og kirkens fellesskap som et vitnesbyrd for omverdenen. Resten av boken er bidrag i form av innlegg, kommentarer og eksempler skrevet av en rekke personer med misjonserfaring og misjonsteologisk innsikt om hvordan de i sin sammenheng forholder seg til veiledningens tolv anbefalinger. Disse bidragene kommer fra Danmark, Norge, Sveits, Palestina, India og Nigeria. Hans Aage Gravaas, tidligere generalsekretær i Stefanusalliansen i Norge, behandler temaet «Trosfrihet og kristen tro».

Et annet spennende innlegg er skrevet av Jacques Matthey, tidligere sekretær for KVs Commission on World Mission and Evangelism. Matthey behandler emnet «Discernment in ministries of healing». Dette behandles i veiledningen, med åpenhet for karismatisk helbredelsestjeneste, men med en anbefaling om å bruke behørig dømmekraft (discernment) i utøvelsen av en slik tjeneste. Mattheys bidrag er et skoleeksempel på en balansert behandling av et vanskelig felt, ikke minst hans kortfattede gjennomgang av Paulus’ fremgangsmåte: Paulus bekrefter de åndelige gaver; Gud hellige Ånd gir slike gaver til alle kristne; de gaver som øker forståelsen av Kristi gjerning har prioritet (e.g. profeti og tolkning); de åndelige gaver skal tjene til å oppbygge kirken som Kristi legeme.

Innleggene og eksemplene fra misjonspraksis rundt om i verden er noe ujevne og ikke like relevante. Boken avsluttes med Henrik Sonne Petersens etiske refleksjon over det kristne vitnesbyrdet, «Hvad har etik egentlig med mission at gøre?», det vil si det spørsmål som både veiledningen og boka ellers løfter frem.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 71 (3), s. 79

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer