Du er her

Kristendom og udvikling. Kan tro flytte bjerge?

Forfatter(e): 
Uffe Torn (red.)
Utgivelsesår: 
2015
ISBN: 
87-87052-46-6

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Formålet med denne antologien er å bidra til og stimulere debatten om religionenes både positive og negative rolle innen utviklingsarbeid og bistand. Perspektivet er dansk: Her inndras danske erfaringer basert på Danmarks historiske, kulturelle og religiøse forutsetninger. Her gjøres det i flere artikler rede for trådene i den danske tenkningen omkring bistand, misjon og religion, især etter 2. verdenskrig. I Danmark kom man noe sent i gang med samtalen om religion og utvikling, sammenliknet med andre land i Europa og Skandinavia. Med denne antologien har man innhentet det forsømte og fått et solid historisk og aktuelt fundament for å forstå problematikken, både i et dansk og i et internasjonalt perspektiv.

Dette skyldes især redaktøren Uffe Torm, som er den person som har størst erfaring og innsikt i dansk bistand og dansk misjon. Torm har bakgrunn fra Danida (tilsvarer Norad), Folkekirkens Nødhjælp (= Kirkens Nødhjelp), Det Lutherske Verdensforbund og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. I årtier har han vært en autoritet på disse emner. Noen av de beste kapitler i boken stammer da også fra hans penn: «Missioinsarbejdet og udviklingsbistanden» og «Religions- og trosfrihed i dansk udviklingsbistand».

Antologien har fem avsnitt (deler). I det første avsnittet gjør bidragsyterne rede for bakgrunnen for og innholdet i de siste 20 årenes internasjonale debatt og forskning om religion og utvikling. Især Jørgen Thomsens og Henrik Stubkjærs kapitler utmerker seg. Begge har bakgrunn og erfaring fra Folkekirkens Nødhjælp, men plasserer erfaringene inn i en større idehistorisk og misjonal ramme. Det andre avsnitt handler om teologi og utvikling og inneholder blant annet et spennende kapittel om den europeiske politiske teologi og frigjøringsteologien i Latin-Amerika.

Det tredje avsnitt inneholder ulike danske perspektiver på tematikken. For meg var det især interessant å følge Jørgen Harboes fortelling om «Bistandens tre store teologer» - kirkehistorieprofessoren Hal Koch, misjonæren og ambassadøren Kaj Baagø og generalsekretæren Viggo Mollerup. Jeg kjente alle tre, om ikke personlig, så dog så pass godt at Harboes gjennomgang kaller frem minner. Alle tre var ivrige forkjempere for bistandstanken, men samtidig opptatt av et nødvendig skille mellom bistand og misjon. Det hang nok sammen med arven fra Grundtvig om ‘menneske først og kristen så’ og kanskje også en (firkantet) forståelse av den lutherske to-regimentlære. Uffe Torms eget kapittel i dette avsnittet er særlig viktig. Han analyserer en rekke artikler av Holger Bernt Hansen, teolog og sentral i dansk u-landsbistand som mangeårig formann for Danida. Hansen taler varmt om både bistand og misjon, men gjentar på ulik måte i alle sine artikler i perioden 1968-2007 faren ved å la misjon bli til bistand. Dels handler det om risikoen for at misjonen glemmer sitt egentlige forkynnende ærende, og dels handler det om faren for at politiske penger gjør misjonen avhengig av staten og Danida: «faren for skævvridning af arbejdet, manglende balance mellem det evangeliserende og kirkeopbyggende arbejde og udviklingsarbejdet, relationerne mellem kristent missionsarbejde og statsligt bistandsarbejde og faren for af hængighed af staten» (p. 131). Slike spørsmål er også relevante for norske aktører (Digni, Kirkens Nødhjelp).

I fjerde avsnitt bringes en rekke case stories skrevet av danske som har vært eller fortsatt er involvert i bistandsarbeid som utsendte og ansatte i ulike sammenhenger – både trosbaserte og sekulære organisasjoner. Dette avsnitt blir noe ujevnt – litt mye hummer og kanari om hverandre. Endelig avsluttes boka med to perspektiver fra afrikan ske kirkeledere – en main-stream og en fra en uavhengig afrikansk kirke. Dette avsnittet kunne gjerne ha vært gjort lengre.

Dette er en viktig bok for folk som jobber innen bistand og misjon, også for personer som hører hjemme innen Norad og ikke-trosbaserte frivillige organisasjoner. I tillegg vil boken være nyttig for politikere, journalister og studenter innen bistand. Især den grundige behandling av religion og bistand vil være til gagn også for norske lesere.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 70 (2-3), s. 76.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer