Du er her

Kjære Siddhartha! Brev og samtaler i grenseland mellom Øst og Vest

Forfatter(e): 
Notto R. Thelle
Utgivelsesår: 
2005
ISBN: 
9788277510040

Anmeldt av Rolv Olsen.

Kanskje er jeg feil person til å anmelde denne boka, bør det ikke forventes at man forholder seg kjølig analytisk til boka som skal anmeldes? I stedet blir jeg nesten overstrømmende begeistret. Jeg synes nemlig ”Kjære Siddharta” er en fryd å lese. Vi befinner oss i grenselandet mellom øst og vest, med særlig vekt på møtet mellom buddhisme og kristendom. Gjennom fiktive brev og tenkte samtaler blir vi kjent med sentrale personer og viktige hendelser. For meg representerer nok møtet mellom Buddha og Jesus høydepunktet, og en av mine få innvendinger er at det kommer så tidlig at det følgende kan oppleves som et lite antiklimaks. Respektfullt, ettertenksomt og lekende ledes vi inn i Thelles verden, hvor mennesker møtes på tvers av tid og rom, og ulike tradisjoner utfordrer og anerkjenner hverandre. Med innlevelse og humor får stemmer fra øst og vest komme til orde uten lettvinte harmoniseringer av typen ”alt er jo i bunn og grunn det samme”. Han erkjenner at det han trekker fram, er sider ved sannheten, utvalgte fasetter av en større helhet, men valgene er solid fundert og etterprøvbare. De andres annerledeshet tas på alvor. Thelle er seg bevisst forskjellene, men gjenkjenner også mye, og opplever fellesskap på tvers av alt som skiller. Vi øyner både hvor like og hvor forskjellige kristendom og buddhisme kan være, hvordan de på samme tid bekrefter, utfyller og utfordrer hverandre. Mestrene, religionene og systemene presenteres på sympatisk vis. Thelle forsøker å ta alt i beste mening. Han viser åpenhet, men uten å mangle salt. Verken hans egen eller andres tradisjon slipper fri kritiske refleksjoner og utfordringer. Vi kan ane ham riste oppgitt på hodet over de velmenende misjonærene som ikke forsto at provokasjon avler provokasjon, og kan knapt nekte for at fanatisme og trangsynthet kan være like utbredt blant misjonærer som blant andre folk, men det kritiske søkelyset går ikke over i fordømmelse. Men om Thelle nok ønsker å være åpen for alle, er han likevel ikke åpen for alt. Med spissformuleringen ”Østen finnes ikke” markerer han klar front mot orientalismens og ”kulturnarcissismens” stereotypier og idylliseringer. Han har skarpe ord om kvasiforskning” som med tilsynelatende vitenskapelighet skaper uholdbare historiske fiksjoner”, men som mangler skjønnsomhet og ydmykhet i sin omgang med kildematerialet. Som følge av møtene med buddhister og nyreligiøse, og erfaringene av hvordan man ofte snakker forbi hverandre, undres Thelle på om vi egentlig søker det samme, er opptatt av det samme. Er det ikke snarere slik at vi vandrer hver våre veier, på leting etter ulike mål? Thelle foreslår å anse kristendom, buddhisme og nyreligiøsitet som tre forskjellige religiøse språkverdener, ørets, øyets og energiens religioner, og knytter dem videre til stikkordene relasjon, innsikt og energi. Utsagnet ”det er merkelig hvor nær man kan komme hverandre fra radikalt forskjellige utgangspunkt” kan sees som en nøkkel til hele boka, en samtidig erkjennelse av annerledeshet og nærhet. Vandringen ender i utgangspunktet. Gjennom møtet med de andre og erkjennelsen av hvordan han selv er blitt utfordret og endret, oppdager Thelle hvor dypt forankret han er i den kristne tro. Selv om Mesteren til tider kunne bli fjern og uvirkelig, blir den første store kjærlighet også den siste, og møtet med alle de andre fikk ham til å stråle med enda sterkere glans.  Ei bok til å le av og å gråte over. Ei bok til stille ettertanke.Ei bok å bli vis av. Tolle et lege!

Bokmeldingen er trykket i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, 61, s. 61-62.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer