Du er her

Kampen om utviklingen. Teorier, strategier og globale utfordringer

Forfatter(e): 
Hans Morten Haugen.
Utgivelsesår: 
2016
ISBN: 
9788202411787

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Dette er ikke en bok om misjonsvitenskap, men om samfunnsutvikling, utviklingsprosesser og sosial kamp. Når den likevel fortjener å omtales i NTM, er det fordi bokens perspektiver og empiri er svært relevant for misjonsvitenskapen. Bare begrepet utvikling skulle tilsi nære relasjoner til for eks. diakoni. For det andre er hører forfatteren, professor Hans Morten Haugen, hjemme i en diakonal kontekst, ansatt som han er ved Diakonhjemmet Høgskole – eller VID vitenskapelige høgskole, som det nå heter. Haugen skriver derfor ut fra en kristen, diakonal grunnholdning. Det merkes underveis, men kunne gjerne ha blitt enda tydeligere en del steder.

Haugen gjennomgår åtte politikkområder som krever helhetlige svar: Kapital, teknologi, arbeidskraft, betydningen av institusjoner, betydningen av land som produksjonsressurs, naturressurser, relevante kulturelle forhold og menneskerettigheter. Denne oversikten er imponerende og fremstilt i et språk som kommuniserer. Her beskrives konteksten for både kirke og misjon. For lesere som jobber med utvikling og humanitært arbeid, er det svært mye å hente. Men også andre som arbeider innen missiologi og sosial-antropologi, kan ha stort utbytte av Haugens overblikk og innføring i sentrale og aktuelle problemstillinger – så aktuelle at også den pågående immigrasjonsproblematikk direkte og indirekte behandles.

Kapittel åtte om kulturelle forhold inkluderer også noe kortfattet religionens og kirkens rolle. Det blir for stikkordspreget og for kort. Her kunne Haugen ha utvist langt større frimodighet og gitt en grundigere behandling av kirkens rolle i sivilsamfunnet. Han kunne også ha lagt større vekt på religionens rolle innen utvikling; jf. den hjemlige debatten som resulterte i utredningen Innblikk i forholdet mellom religion og utvikling (Oslosenteret 2012).

Samtidig vil leseren fort notere at Haugen har klare meninger omkring kvinners sentrale rolle innen utvikling, behovet for å tenke på og inkludere de marginaliserte og nødvendigheten av en kritisk holdning til et grådighetssamfunn.

Haugen har gitt oss en tekstbok som fortjener å bli inkludert i pensumlitteraturen ved våre kristne utdanningsinstitusjoner.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 71 (3), s. 78

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer