Du er her

Jesus & Buddha. Friends in Conversation

Forfatter(e): 
Paul Knitter og Roger Haight
Utgivelsesår: 
2015
ISBN: 
978-1-62698-151-5

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Bokens to forfattere er venner; den ene en kristen teolog, den andre en buddhist-kristen teolog. Roger Haight er Jesuit og lærer ved Union Theological Seminary i New York. Paul Knitter er professor emeritus fra samme sted. Han er især kjent for sine kontroversielle bidrag til religionsteologien (Jesus and the Other Names: Christian Mission and Global Responsibility, 1996). I boken utforsker de hvordan en samtale mellom kristne og buddhister kan klargjøre og støtte en spiritualitet som tar på alvor både det mystiske og det profetiske: Kan disipler av Buddha og Jesus kommunisere på en måte som øver innflytelse på hverandres spiritualitet, kan de møte hverandre på et dypere plan hinsides kognitiv forståelse og læremessig uenighet? Spiritualitet spiller således en sentral rolle i deres samtale: «We agreed that spirituality possesses a certain existential priority over doctrines and that the spiritual life practiced in the two spiritual traditions is more readily accessible than the belief structures that accompany and shape spirituality” (s. x).

Boken henvender seg mer til kristne enn til buddhister og handler derfor i større grad om buddhismens innflytelse på kristen spiritualitet. Ikke minst oppmuntrer den leseren til å ta på alvor vår tids religiøse pluralisme og til å erkjenne «that Christian faith and spirituality have all the resources necessary to engage it constructively and be enriched by it» (s. xiii).

Hvert kapittel inneholder de to forfatteres individuelle standpunkt, fulgt av en kort kommentar fra ‘motparten’ og avsluttet med en felles uttalelse: “It seems to us”. Denne pedagogiske modellen fungerer stort sett bra. Kapitlene handler om spiritualitet, interreligiøs dialog, kapitler om hva Buddha og Jesus lærte og hvem de var, fulgt av mer filosofiske tema som ‘ultimate reality’, hvor kom verden fra?, menneskets natur, ord og stilhet i åndelig praksis, arbeidet på å oppnå fred og skape rettferdighet, og et avsluttende kapittel om ‘religious double belonging’ – kan man høre hjemme i mer enn en religion (slik som Knitter gjør)?

‘Double belonging’ er i det hele tatt et sentralt anliggende for begge; som Knitter sier: «Christians must recognize two realities: the God they have experienced through Jesus is greater than Jesus; and this God waits to meet them also in other religious houses. Without this recognition, Jesus imprisons them” (s. 221). Buddha tar bolig i det kristne hus. Det har å gjøre med en pluralistisk verden, men skyldes også, ifølge Knitter, at mange kristne er sulteforet og mangler åndelig næring.

Begge forfattere ønsker å holde fast på at kristentro og buddhisme er forskjellige og advarer derfor mot synkretisme. Samtidig åpner de for en samtale mellom morgenens katolske messe og kveldens Buddha-meditasjon hvor den ene tas med inn i den andre.

Boken anbefales for de som er opptatt av religionsteologi og av samtalen mellom buddhisme og kristentro.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 71 (4), s. 57.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer