Du er her

Introducing Christian Mission Today. Scripture, History and Issues

Forfatter(e): 
Michael W. Goheen
Utgivelsesår: 
2014
ISBN: 
978-0-8308-4047-2

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen. 

David Boschs bok Transforming Mission fra 1991 er velkjent blant lærere og studenter innen misjonsvitenskap. Det er også en kjent sak at boken er omfattende og krevende for uerfarne studenter. I tillegg er den nå 25 år gammel. Goheens bok er et tilbud om en mer populær innføring i misjonsvitenskap, beregnet for studenter og prester. Samtidig er formålet å gi en mer oppdatert oversikt over missiologi. At boka bygger på David Bosch er tydelig; i tillegg hentes det mye materiale fra Lesslie Newbigin, Hendrik Kraemer, Andrew Walls, Wilbert Shenk og Chris Wright. Det gjøres ved å inkludere, i form av bokser, lange sitater fra alle disse, især fra Bosch og Newbigin.

Goheens bakgrunn er reformert (hollandsk neocalvinisme kaller han det). Det innebærer mange og lange sitater fra reformerte missiologer, især J.H. Bavinck, Harvie Conn, Mark Noll, Johannes Verkuyl og N.T. Wright. På en måte minner boken dermed om reformasjonens kompilasjon av bidrag fra kirkefedre og reformatorer (e.g. Melanchtons «Loci»). Det er både godt og dårlig. Jeg kunne således ha ønsket en mindre siterende og mer selvstendig tekst. Inn imellom tar boka form av et slags kompendium, især over Newbigins teologi og missiologi. Samtidig skriver Goheen fra et evangelikalt synspunkt og idenfiserer seg tydelig med Lausanne bevegelsen og John Stott og Chris Wright. Hans referanser til økumeniske kilder og forfattere blir dermed mangelfulle og tilfeldige.

Samtidig må det sies at boka er en velskreven, tilgjengelig og omfattende oversikt over misjonsteologien. Goheen har grep om både de bibelske, teologiske og historiske perspektiver. Hans bok gir, som Gerald H. Anderson sier i sin anbefaling, «a comprehensive, scholarly survey of the biblical, historical and contemporary issues in world mission that will serve to inform a generation of students and pastors». Det er således tale om en bredt anlagt oversikt over missiologiens ulike emner: Bibelske og teologiske refleksjoner over misjon, teologi og misjonal tenkning i del en; i del to gis det en oversikt over historiske paradigmer, det nye økumeniske paradigme og en oversikt over den globale kirke; del tre tar for seg en rekke utvalgte aktuelle tema innen misjon i dag: Holistisk misjon, kontekstualisering, behovet for en missiologi for Vesten (Newbigin, Guder, Shenk, etc.), møtet med de store verdensreligioner, misjon i storbyene, og forholdet mellom ‘mission’ and ‘missions’ med tanke på unådde folkeslag.

Goheen makter å kombinere en rekke områder innen misjonsvitenskapen og han har et helhetssyn på misjon i dag – et syn som især løfter frem begreper som missio Dei, «witness in six continents» (fra 1963), misjonal kirketenkning med en inngående behandling av misjonal ekklesiologi, og behovet for å konfrontere det vestlige verdensbilde og forbrukersamfunnets avguder. Ikke minst Goheens behandling av kontekstualisering som både aksept og avvisning er klargjørende.

Etter David Bosch har vi ikke så mange samlende behandlinger av missiologi i dag. Noen av oss har i flere år brukt Risto Ahonens bok «Mission in the new millennium» fra 2009, men også den begynner å bli for gammel og vanskelig å få tak i. Stephen Bevans og Roger Schroeders «Constants in Context: A Theology of Mission for Today» fra 2004 er en annen mulighet, men den har et sterkt katolsk perspektiv og begynner også å bli foreldet. Goheens bok kunne derfor være et meroppdatert alternativ. Den er faktisk allerede tatt i bruk som lærebok på MF i Oslo. Imidlertid bærer fremstillingen preg av at boka er blitt til over en lenger periode; det betyr at mange av henvisningene er ganske gamle (nitti-årene) og at referansene til mer oppdatert litteratur virker påklistret. Det bør også nevnes at Goheen tydeligvis ikke er oppmerksom på Regnum Edinburgh Centenary seriens 35 bind om misjon i det 21 århundre; han har ikke en eneste henvisning til noen av bidragene til denne serien.

Man kunne ha ønsket at forfatteren hadde oppjustert og oppdatert sitt manus, ikke minst slik at han i større grad hadde tatt med henvisninger og innspill fra nyere litteratur, både økumenisk og evangelikal.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 70 (2-3), s. 77

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer