Du er her

Integral Mission. A New Paradigm for Latin American Pentecostals

Forfatter(e): 
Miguel Alvarez.
Utgivelsesår: 
2016
ISBN: 
1-9113.7207-3

Bokmelding skrevet av Knud Jørgensen.

Denne boken spriker litt i ulike retninger. Hovedsaken er å gjøre rede for pentekostal misjonsforståelse i Latin-Amerika. Det krever at man ser det pentekostale i relasjon til det evangelikale og det økumeniske. Derfor gjennomgår Miguel Alvarez misjon i et Lausanne- og Genève-perspektiv. Især blir det økumeniske perspektivet stemoderlig behandlet – forfatteren rekker bare til Athen-konferansen for Commission on World Mission and Evangelism i 2005. Det nyeisjonsdokument, Together Towards Life fra 2012, er ikke med. Heller ikke i noen særlig grad tar han opp Cape Town Erklæringen fra 2010. Samtidig er det klart at hans hovedpartner for pentekostal misjonstenkning er Lausanne, især den radikale delen av Lausanne (Rene Padilla, Samuel Escobar), som allerede i 1974 sa sterkt ifra i dialogen med kirkevekstfolkene fra Fuller (McGavran, Wagner, Winter).

Enda viktigere er det for Alvarez å drøfte relasjonene til romersk-katolsk tenkning i Latin-Amerika. Det gjelder især frigjøringsteologien, men i det hele tatt den femhundreårige katolske tradisjonen. De fleste pinsevenner er vokst opp i denne. Bruddet med katolsk tro bærer fortsatt med seg katolsk tankegods og katolske ritualer. Her er det spennende hvordan forfatteren henter frem katolsk naturlig teologi i relasjon til samfunn, politikk og kultur. I grunnen sier han ja til en slikteologi, dersom den tolkes og utmyntes i et pneumatologisk perspektiv: Forskjellen er Helligånden og hans forvandlende kraft, som stort sett mangler i det katolske systemet. Alvarez’ anliggende er å tegne konturene av en «integral mission» i pentekostalt perspektiv. Ordparet ble første gang brukt av Rene Padilla (1985, 2004). I andrekretser talte man om «holistic mission», men målet var også her å sammenholde evangelisering og sosialt ansvar/diakoni. Det handler dermed om den gamle striden mellom fundamentalisme og social gospel – en strid som først i noen grad synes å være bilagt i dag, hvor både evangelikale og økumeniske missiologer taler om «integrert misjon». Alvarez’ videre anliggende erdernest å utfordre en tradisjonell pentekostal evangelikal teologi i hans hjemland Honduras og i Latin-Amerika, i det hele tatt til på nye måter å ta på alvor at misjon også handler om sosialt ansvar, politikk, massemedier, menneskerettigheter, korrupsjon, etc. Dette krever teologisk nytenkning – en nytenkning som allerede er på vei, og det krever bevisstgjøring og utdanning. Det spennende her er at pinsevennene i Latin-Amerika ikke trenger å gå til de fattige. De hører hjemme blant de fattige og har dermed alle forutsetningen for å tenke nytt om samfunn og sosialt engasjement. Det krever at de frigjør seg fra nordamerikansk pentekostal innflytelse som tradisjonelt har fulgt skismaet mellom fundamentalisme og social gospel.

Som sagt synes jeg boken spriker noe. Det betyr at det blir mange gjentagelser og at man kunne ønske at forfatteren fulgte et hovedspor. Men hvis man er interessert i temaet integrert misjon og dertil i Latin Amerika, er dette en spennende bok.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 72 (2-3), s. 90-91.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer