Du er her

Hvad hjertet er fuldt af. En håndbog om mission

Forfatter(e): 
Viggo Mortensen
Utgivelsesår: 
2013
ISBN: 
9788774575900

Anmeldt av Knud Jørgensen.

Viggo Mortensen var inntil siste vår professor i misjonsteologi ved Aarhus Universitet – eller rettere: professor i systematisk teologi med særlig henblikk på kristendommens globale utvikling og økumeniske relasjoner. Da han for noen år siden fortalte om sin drøm om å lage en håndbok eller oppslagsverk i form av en ensyklopedi tenkte jeg først at dette kunne jo bli ‘løst og fast’ om smått og stort. Hvorfor ikke heller skrive en gammeldags håndbok i missiologi (a la hva noen av oss andre i sin tid forsøkte med tungvekteren Missiologi i dag (1994))? Når jeg nå har sett resultatet av Mortensens drøm må jeg bare innrømme at han har tatt tiden på pulsen og evnet å speile mangfoldigheten og en fragmentert verden. Mortensen er i sannhet post-moderne, og hans håndbok er den eneste missiologi jeg vet om hvor leseren kan begynne hvor som helst og så la seg lede videre fra et emne til et annet ved hjelp av henvisninger markert med *.

Boken er en håndbok om misjon skrevet av en mann som kan sin teologi og missiologi – og som samtidig brenner for misjon. Derfor er bokens tittel en levende beskrivelse av Mortensen selv: Den eneste form for legitim misjon er, sier Mortensen, at man deler det som ligger en på hjerte – altså at munnen løper over med det som hjertet er fullt av (Matt 12,34). Det kommer også til uttrykk i to begreper som forfatteren gjerne gjentar: Misjon som oversettelse og misjon som vitnesbyrd. At kristen misjon er en ‘oversettelsesbevegelse’ har vi lært av Lamin Sanneh, men Mortensen tar tanken videre og kopler den sammen med misjon som en frigjøringsbevegelse. Misjon som vitnesbyrd behandler Mortensen både i innledningen og som et av sine 115 oppslagsord: Bibelsk og teologisk står talen om å vitne sentralt. Når det brukes mye i dag er det også fordi det har en mindre aggressiv klang. For Mortensen blir ‘vitnesbyrdet’ en grunnpilar for hans definisjon av misjon: Misjon er å presentere og representere kristendommen over for mennesker av annen eller ingen tro. Denne forståelse gjelder også i dialogen med andre og annerledes troende. Vi er der som de der har sett og hørt.

Håndbokens første 50 sider er en innføring i hvordan man i dag forstår misjon - en innføring som man kunne ønske at alle teologistuderende og prester ville lese. Misjonsteologi er nemlig etter Mortensens mening ‘den vigtigste teologiske disciplin, idet den handler om, hvorledes man fortæller budskabet videre. Bliver budskabet ikke formidlet videre, hører det op’ (s. 34).

Bokens hoveddel er som sagt 400 sider med 115 oppslagsord om alt fra antropologi, sivilisasjon og globalisering til spiritualitet og økologi. Her er det store muligheter for både å være enig og uenig med Mortensen for han legger ikke skjul på egne meninger – ‘Om mission kan man ikke skrive upersonlig’ sier han i innledningen (s. 8). Likevel – eller nettopp derfor – er det inspirerende og utfordrende å hoppe rundt fra begrep til begrep. Jo vist er det her mye løst og fast om misjon, men helhetsinntrykket er en gullgruve som gjerne kunne dras inn i pensum for studenter i hele Skandinavia.

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, vol 67, s 63-64.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer