Du er her

The Gospel of John and the Religious Quest. Historical and Contemporary Perspectives

Forfatter(e): 
Johannes Nissen
Utgivelsesår: 
2013
ISBN: 
9781620324660

Anmeldelse skrevet av Knud Jørgensen.

Det er ikke så lenge siden at Kjell Nordstokke tok for seg tegnfortellingene i Johannesevangeliet og leste dem med nye diakonale øyne som beretninger om Jesu møte med mennesker i glede og sorg (Tegn. Fortolkninger tegnfortellingene i Johannesevangeliet, Verbum, 2013). I boka om ‘The Gospel of John and the Religious Quest’ handler det også om Johannesevangeliet, men nå om å lese tekstene inn i en samtale med fortidens og nåtidens religiøse tradisjoner og religiøse søken. Forfatteren hevder med tyngde at en slik lesning samsvarer med Johannesevangeliets opprinnelse og hensikt: Evangeliets kontekst og form, dets bruk av symboler og metaforer, dets dobbeltbundethet og dets dialog med en hellenistisk jødedom farget av førgnostiske elementer inviterer til samtale med en religiøs søken. Spørsmålet ‘Hva leter dere etter?’ (Joh 1.38) spiller en sentral rolle i evangeliet: Evangeliet synes således å være skrevet for å vise at Jesus bringer hva mennesker søker etter.

Johannes Nissen, professor i praktisk teologi ved Aarhus Universitet, utfolder dette tema ved å analysere en rekke av de sentrale Johannes-tekster med tanke på deres relevans for datidens og dagens religionsmøte og religiøse søken. Han kan sitt stoff: Vi får en grundig og lært gjennomgang av Johannes’ bilder fra livet – vann, brød, lys, veien og treet – etterfulgt av en like grundig behandling av slike hovedtema som ord (logos), sannhet og kjærlighet som kriterier for dialog. Hvert tema belyses både historisk-kritisk og ut ifra en erfaringsbakgrunn; Nissen kaller metoden ‘creative Bible study’ – en metode som kan minne om frigjøringsteologiens ‘folkelige bibellesning’ og som åpner skriften for ikke-teologer. Forfatterens gjennomgang av denne kobling av erfaring og teologisk refleksjon er i seg selv interessant fordi den gir rom for en fruktbar dialektikk mellom tekst og kontekst – eller ‘the text of life’ og ‘the text of the Bible’.

Hvert avsnitt bygger således bro til nåtiden ved å behandle ‘contemporary perspectives’. Disse perspektiver kan handle om sentrale missiologiske emner, som synkretisme, kontekstualisering, dialog og religionsteologi, eller om sammenlikninger med andre religiøse tekster, og her især tekster og tenkning fra indisk religion og teologi; det fjerde evangelium har tydeligvis her funnet større gjenklang enn innen islam og jødedom. Men Nissen belyser også hvordan ny-åndeligheten har latt seg inspirere av Johannes’ tenkning omkring lys og sannhet og drar her inn kristnes møte med ny-åndeligheten, især i en dansk sammenheng hvor både I Mesterens Lys og Areopagos har bygget bro til ny-åndeligheten, dog uten å miste sin egen evangeliske identitet.

I andre del av boken behandler Nissen noen tverrgående emner som inkarnasjon og stedegengjøring (inculturation), modeller for religionsdialog, og forholdet mellom sannhet og kjærlighet som kriterier for religionsdialog. Her tegnes konturene til en spenningsfylt kristen religionsteologi som ønsker å fastholde både ‘uniqueness’ og ‘universality’:

The task, then, is to hold together the uniqueness of Christ and his universality. John’s Gospel is one of the best examples in the Bible of the uniqueness and  universality of Christ. The Gospel is important for the question of the religions in that the Johannine Jesus takes words upon himself that were originally spoken in a context of many claims to divinity by foreign deities. At the same time, the core of John’s Christology is the affirmation that Jesus Christ is the unique revealer of the living God (p. 171).  

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer