Du er her

Global kristendom. En samtidshistorie

Forfatter(e): 
Horsfjord, Vebjørn, Sven Thore Kloster, Gina Lende og Ole Jakob Løland
Utgivelsesår: 
2018
ISBN: 
9788215030128

Bokmelding skrevet av Kristin Norseth, førsteamanuensis.

La det være sagt med det samme: Dette er en interessant og engasjerende bok, som skriver seg inn i en internasjonal trend: Å beskrive og formidle fortidig og nåtidig kristendomshistorie i et globalt perspektiv. Som sådan kan den ses som uttrykk for tidens globaliseringsbølge. At den er på norsk og er skrevet med journalistisk snert, gjør den tilgjengelig for et bredt publikum og salgbar på et nasjonalt og også skandinavisk marked. Boken er et godt eksempel på at det er mulig å formidle fag uten å henfalle til et teoretisk og abstraherende språk. Teksten lever! Bruken av noter er sober, og litteraturlisten fyldig og oppdatert. Global kristendom kan leses for egen fornøyelses skyld, brukes som håndbok i undervisning eller for den del som pensumlitteratur i dertil egnede emner innen Akademia. Men erstatte litteratur som gir innføring i nasjonal kristendomshistorie/kirkehistorie, kan den ikke.

Forfatterne beskriver kristendommen som en religion i samspill med kulturelle prosesser, økonomi, politikk og sosiale forhold. Dette er ikke nytt, da en slik tilnærming også preger de siste tiårs kirke- og kristendomshistoriske arbeider. Et viktig premiss for fremstillingen er oppfatningen av kristendommen som et hybrid fenomen, det vil si som en religion som endres over tid og påvirkes av ulike faktorer med hensyn til tid og sted, og som også påvirker samfunn og aktører på ulike nivåer. De fire forfatterne analyserer kristendommen ut fra et felles rammeverk, som diskurs, som praksis, som identitetsfellesskap og som institusjon, og samspillet mellom dem. Dette åpner også for maktanalytiske perspektiver. Tilnærmingen gir struktur til kapitlene og skaper enhet i mangfold. Dette må forfatterne ha lagt mye arbeid i all den tid boken er en artikkelsamling, men like fullt fremstår som en monografi. Det oppnås ikke bare ved at man har samarbeidet tett om tekstene, men også ved at man har droppet byline som oppgir hvem kapitlets forfatter er. Dette oppgis i forordet. Videre har man gjort et godt sammenbindende grep ved å bruke de grå kapittelskillearkene til ingresser av høy journalistisk kvalitet. I all sin forskjellighet er disse tekstene også med på å skape helhet og driv.

Boken inneholder ni kapitler og begynner med Afrika og den dramatiske veksten der (1). Deretter vendes blikket mot Latin-Amerika og katolisisme under press (2) for så å forflytte leseren til Nord-Amerika (3), Midt-Østen (4) og Asia (5). Europa godskrives med hele tre kapitler, Øst-Europa (6), Vest- og Sentral-Europa (7) og et kapittel 8, som er viet globalisert kristendom i Norge. Dette følges av et overgripende kapittel om kristendommens globalisering (9), der trådene samles, og der spørsmål som sekularisering og betydningen av den nypentekostale bevegelsen blant annet diskuteres. Med unntak av kapittel 8 og 9 fokuserer de andre kapitlene på noen utvalgte, men betydningsfulle land. Det er et godt pedagogisk grep, som gir narrativ og dramaturgisk struktur. I så måte må særlig kapitlet om Øst-Europa berømmes. Det kan ellers ikke stikkes under en stol at forfatterne skriver fra et vest-europeisk perspektiv. Et tema som menneskerettigheter dukker opp med jevne mellomrom, og man kan ane en teologisk og politisk preferanse for det liberale uten at det er spesielt sjenerende. Formatet og opplegget gir ikke anledning til dybdeboring og trekker heller ikke de lange historiske linjer. Det er da heller ikke forfatternes målsetting. Vil man dypdykke, kan man eventuelt gi seg i kast med den nylig utgitte trebindsserien på Brill, History of Global Christianity, som strekker seg fra ca 1500 til vår tid. Serien er redigert av Jens Holger Schjørring og Norman A. Hjelm og består av artikler forfattet av forskere fra hele verden. Også den engasjerer. Men: Global kristendom er et godt startpunkt, den gir innsyn og utsyn. Ta og les!

Bokmeldingen er publisert i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 72 (4), s. 58.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer