Du er her

Following Jesus. Journeys in Radical Discipleship. Essays in Honor of Ronald J. Sider

Forfatter(e): 
Paul Alexander & Al Tizon (red.)
Utgivelsesår: 
2013
ISBN: 
978-1-9083.5527-0

Anmeldt av Knud Jørgensen

Mitt kjennskap til Ron Sider går tilbake til 1977, da jeg støtte på hans bok Rich Christians in an Age of Hunger (Downers Grove, IL: IVP, 1977). I årene forut hadde jeg jobbet i Etiopia som produsent ved Radio Evangeliets Røst. I tillegg til evangeliserende program lagde jeg reportasjer om sosiale begivenheter. Flere av disse reportasjer handlet om sulten i provinsene Wollo og Tigre i Etiopia, om borgerkrigen i Sør-Sudan og om apartheid regimet i Sør-Afrika.  Kombinasjonen gjorde at kampen for sosial rettferdighet og forsoning ble et sterkt dobbeltspor i mitt liv, sammen med ønsket om å vitne om Jesus som frelser og herre. Sider’s bok bekreftede dette dobbeltspor;  i dag kaller vi det en holistisk eller integrert forståelse av evangeliet. Boken fikk stort gjennomslag og ble siden i Christianity Today stemt inn som en av de viktigste bøker om religion i det 20. århundre.

Det er derfor på sin plass at Sider æres med en rekke artikler som til sammen reflekterer  ‘a vision of biblical, authentic, radical discipleship – that is, what it means to follow Jesus Christ faithfully and prophetically in the world’ (p.3).  Det er blitt en bok om Sider; det kunne ha gjort boka mindre spennende, men i dette tilfelle fungerer det stort sett fordi bidragsyterne samtidig tar opp sentrale anliggender, ikke bare om Sider, men om misjon, etterfølgelse, omsorg for skaperverket og om troen i det offentlige rom. Boka handler om aspekter i bibelsk etterfølgelse som Sider har kjempet for. Den bringer sammen en gruppe unge og gamle skribenter som i sine ulike sammenhenger er blitt sterkt påvirket av Siders visjon om et samfunn av disipler som lever ut evangeliet i verden.

Boken er delt opp i tre deler: Del 1 som handler om ‘evangelical commitments’ så som ‘Jesus is Lord’, kirken og kampen for rettferd, og bibeltroskap. Del 2 har overskriften ‘holistic ministry and popularization’; viktige bidragsytere som Samuel Escobar og Shane Clairborne drøfter her tunge missiologiske tema, men gjør det så å si ‘nedenfra’ – en slags ‘missiology from below’. Og del 3 inneholder essays om ‘faith, dialogue and public policy’. Sider og hans ‘Evangelicals for Social Action’ (ESA) har gått foran i arbeidet med å formulere en evangelisk-fundert politisk filosofi og bringe den ut i samfunnet i en dialog med ulike aktører. Eksempler er kapitler om global oppvarmning og ‘economics as if Jesus mattered’.

Boken tegner et bilde av en viktig evangelikal opprører som mer enn noen annen hjalp til at for eksempel Lausannebevegelsen fikk et reflektert og integrert forhold til evangelisering og sosialt ansvar[1].  Flere av bokens kapitler utfordrer til et gjensyn med en radikal etterfølgelse hvor evangelisering, rettferd og forsoning møtes, hvor hengivenheten og troskapen mot Kristus er sterkere end troskap og hengivenhet mot eget land, og hvor et dypt menneskelig fellesskap kan bo sammen med visdom og en enkel livsstil.

  > Bokmeldingen er trykket i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, vol 68, s. 127-128


[1]  Man kan lese mer om dette i Al Tizon, “Evangelism and Social Responsibility: The Making of a Transformational Vision”, in Margunn Serigstad Dahle, Lars Dahle & Knud Jørgensen (eds.) The Lausanne Movement. A range of perspectives. Calling the Whole Church to Take the Whole Gospel to the Whole World (Oxford: Regnum Books International, 2014).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer