Du er her

Emerging Churches. En ny måde at være kirke på?

Forfatter(e): 
Asger Chr. Højlund
Utgivelsesår: 
2008
ISBN: 
9788772423241

Anmeldt av Jeppe Bach Nicolaisen

Emerging Churches er betegnelsen for et kirkeligt fænomen, som i flere år har bredt sig primært i den vestlige verden. Det er en samlebetegnelse for et netværk af personer og kirker, som er optaget af nogle fælles problemstillinger. Det er en græsrodsbevægelse af små og nye kirker, som spontant og ukoordineret vokser frem som alternativer til de mere etablerede kristne kirkesamfund. Primo oktober 2008 udkom en dansk bog om denne kirkelige bevægelse. Bogen hedder Emerging Churches. En ny måde at være kirke på? Den er forfattet af professor Asger Chr. Højlund og er blevet til på baggrund af en række forelæsninger på Menighedsfakultetet i Århus. Bogen er opdelt i fem hovedafsnit. Først gives der en indledende præsentation af bevægelsen. Derefter centreres analysen af bevægelsen i tre dele under overskrifterne ”Formål og mening: Jesus og Guds rige”, ”Middel: Kirkens væsen og tjeneste” og ”Form: Gudstjenesten”. Endelig afsluttes bogen med en opsummering og vurdering. Højlunds behandling af Emerging Churches tager sit udgangspunkt i bogen Emerging Churches, en bog af engelske Eddie Gibbs og amerikanske Ryan K. Bolger, som udkom i 2006. Gibbs og Bolger bemærker i 90’erne nogle kirkelige rørelser blandt nyplantede menigheder. Derfor påbegynder de et større empirisk studium af disse nye menighedsfællesskaber. Efter fem års feltstudier præsenterer de en fremstilling af bevægelsen i bogen Emerging Churches. Højlund giver et fint referat af Gibbs og Bolgers bog og kommer også med nogle fine om end kortfattede vurderinger af forskellige teologiske aspekter ved bevægelsen. Højlunds præsentation af bevægelsen er let tilgængelig. Bogen vil uden tvivl være nyttig for dem, som kun kender lidt til fænomenet Emerging Churches. Det er prisværdigt, at Højlund har valgt at arbejde med dette aktuelle emne. Det er fint, at vi kan præsentere noget mere litteratur om denne bevægelse på et af de skandinaviske sprog. Mine forbehold over for bogen angår to forhold. Det første forbehold er af teknisk karakter. Jeg synes, at det er ærgerligt, at Højlund ikke har brugt en dag eller to mere på manuskriptet. Der findes desværre mange små fejl, som ville kunne have været undgået ved en mere grundig korrekturlæsning af manuskriptet. Og så benyttes der et selvopfundet referencesystem, som tilmed bruges inkonsekvent. Og en litteraturliste, ville også have været en ønskværdig gestus over for læserne. Det andet behold er af faglig karakter: Jeg undrer mig over, at analysen af bevægelsen bygger på et så beskedent materiale. Lidt tilspidset er Højlunds bog mere en bog om en bog, der beskriver bevægelsen end en selvstændig analyse af bevægelsen. Dertil kommer det, at bogen ikke rigtig formår at præsentere det meget komplekse problemunivers, som denne bevægelse repræsenterer. Meget af dette skyldes uden tvivl det faktum, at bogen er udgivet på baggrund af et let redigeret forelæsningsmanuskript. Højlund har ved andre lejligheder vist, hvor velkvalificeret han kan bedrive teologi. Med denne udgivelse kunne man dog ønske sig, at der var brugt mere tid på redigering af manuskriptet, og at bogen i højere grad formåede at antyde det meget komplekse problemunivers, som bevægelsen repræsenterer. Det er imidlertid prisværdigt, at vi nu kan præsentere en bog om dette aktuelle kirkelige fænomen på et af de skandinaviske sprog. Bogen er let læst og vil uden tvivl være nyttig for dem, som ikke kender meget til fænomenet Emerging Churches.

 Bokmeldingen er publisert i Norsk tidsskrift for Misjonsvitenskap, vol 63, s 124-125.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer